Dresy sportowe na 10-lecie klubu TSKK “Jedność”

Mirosława Wojciechowska

Zawodnicy TSKK “Jedność” otrzymali jednolite dresy sportowe. Zakup 40 kompletów dresów sportowych był możliwy m.in. dzięki pozyskanej dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Rozwój kręglarstwa sportowego w Kościanie”. Dresy wykonane zostały z materiału dresowego (dzianina drapana od wewnątrz) o gramaturze 220g/m2 (92% poliester, 8 % elastan) i spełniają wymogi Polskiego Związku Kręglarskiego (jednolity dres sportowy – bluza i spodnie, obowiązkowe umieszczenie na dresie nazwy klubu i jego emblematu). – o konieczności zakupu odzieży z rzecznikiem klubu Radosławem Stachowiakiem i prezesem TSKK „Jedność” Romanem Bartkowiakiem rozmawiała Mirosława Wojciechowska.

M.W.: W ubiegłym roku dla członków TSKK „Jedność” zakupione zostały stroje do gry, a kilka dni temu zawodnicy otrzymali nowe jednolite dresy sportowe. Z czego wynikała potrzeba nabycia kompletnych strojów sportowych w tak krótkim odstępie czasu?

– Zarówno w przypadku koszulek i spodenek oraz dresów sportowych ich zakup był w dużej mierze podyktowany koniecznością wypełniania przez naszych zawodników podczas zawodów, przepisów regulaminowych Polskiego Związku Kręglarskiego i co za tym idzie eliminacją potencjalnego ryzyka związanego z nakładaniem przez Komisję Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Kręglarskiego dotkliwych kar finansowych za brak oznaczenia nazwą klubu jednolitego stroju sportowego, na który składa się strój do gry (koszulka i spodenki) i strój treningowy (dres sportowy). Pierwotny plan działalności sportowej TSKK „Jedność”, który powstał w IV kwartału 2019 roku zakładał m.in. nabycie i reglamentację kompletnej odzieży sportowej w 2020 roku. Ze względu jednak na przyznanie przez Burmistrza Miasta Kościana zbyt niskiej dotacji (w porównaniu z innymi kościańskimi klubami sportowymi), musieliśmy na początku ubiegłego roku dokonać korekty zamierzeń, zrezygnować z organizacji turniejów otwartych dla mieszkańców Kościana i przełożyć zakup dresów na rok kolejny. Patrząc na sprawę zakupu odzieży w ujęciu dwuletnim oraz po przeprowadzeniu w ciągu ostatnich 18 miesięcy wielu rozmów z producentami odzieży sportowej śmiało mogę powiedzieć, że gdybyśmy otrzymali wyższą dotację w 2020 roku to przy złożeniu jednego dużego zamówienia na stroje do gry i stroje treningowe u jednego producenta uzyskalibyśmy znacznie korzystniejszą ofertę cenową. Niemniej cieszy nas fakt, że temat odzieży klubowej mamy za sobą i możemy skupić się już tylko na rozgrywkach ligowych oraz udziale w pozostałych turniejach kręglarskich – informuje główny koordynator zadania publicznego i rzecznik klubu Radosław Stachowiak.

M.W.: Skoro mowa o rozgrywkach ligowych i turniejach, to proszę powiedzieć czy jest szansa, że w drugim półroczu bieżącego roku kręglarze na dobre powrócą na tory kręglarskie?

– Mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Małymi krokami przywracana do życia jest działalność sportowa w Polsce i bardzo bym sobie życzył, żebyśmy już bez żadnych limitów mogli brać czynny udział we wszystkich rozgrywkach i zawodach. Wracając jednak do tematu zakupu dresów sportowych chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, który jest bardzo istotny z punktu widzenia trenerskiego. Dres sportowy oprócz funkcji reprezentacyjnej jest także potrzebny zawodnikom w normalnym cyklu szkoleniowym oraz niezbędny do przeprowadzenia przedmeczowej rozgrzewki. Służy również, jako strój podstawowy podczas rozgrywanych turniejów w sytuacji, gdy na kręgielni jest zimno, bowiem zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała oraz elastyczność rozgrzanych mięśni i stawów. Te wszystkie czynniki, o których dzisiaj mówimy miały decydujące znaczenie przy określaniu działań sportowych TSKK „Jedność” na najbliższe lata. Przechodząc do meritum startów kręglarzy to powoli wchodzimy na tory kręglarskie i odrabiamy zaległości ligowe z Poznańskiej Ligi Okręgowej z sezonu 2019/2020 oraz kończymy zasadniczą część sezonu w ramach Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej Sezon 2020/2021. Z każdym tygodniem tych startów powinno być coraz więcej. – wyjaśnia trener i Prezes TSKK „Jedność” Roman Bartkowiak.

M.W.: W planie sportowym TSKK „Jedność” przewidziana była w ramach zadań publicznych organizacja turniejów otwartych dla mieszkańców Kościana. Czy ich organizacja nie jest zagrożona?

– W grudniu 2020 roku złożyliśmy ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Rozwój kręglarstwa sportowego w Kościanie”, której jednym z 8 działań miała być organizacja otwartych 3 turniejów kręglarskich dla mieszkańców Kościana tj. Turniej z okazji 10-lecia klubu TSKK „Jedność”, Indywidulane Mistrzostwa Kościana w kręglarstwie klasycznym oraz Mistrzostwa Kościana Seniorów 50+ i 60+ w kręglarstwie klasycznym. Wszystkie powyższe turnieje były wpisane w kalendarz obchodów jubileuszu 10-lecia powstania klubu, który przypada w 2021 roku. W ofercie zaznaczyliśmy, że otrzymanie z budżetu Gminy Miejskiej Kościan odpowiednio wysokiej dotacji na realizację przedmiotowego zadania publicznego, będzie wyrazem rzeczywistego wsparcia władz Miasta Kościana dla dalszej działalności klubu TSKK „Jedność” (mimo występującej od wielu lat bariery infrastrukturalnej – brak kręgielni w Kościanie) oraz wyraźnym sygnałem, że Burmistrzowi Miasta Kościana zależy na poszerzaniu oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Kościana. Okazało się jednak, że Burmistrz Kościana postanowił utrzymać dotację na tym samym niskim poziomie, co rok wcześniej tj. na poziomie 4900 zł. Taka decyzja sprawiła, że znów musieliśmy zrewidować swoje plany i szukać dodatkowych pieniędzy, żeby móc, chociaż sfinansować zakup 40 kompletów jednolitych dresów sportowych, których całkowity koszt wyniósł 6000 zł, z czego 1136 zł pochodziło ze środków własnych klubu – wyjaśnia rzecznik klubu Radosław Stachowiak.

– Złożyliśmy również na ręce Zarządu Powiatu Kościańskiego ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w kręglarstwie klasycznym” i przyznano nam dotację w wysokości 1600 zł, natomiast na dzień dzisiejszy wstrzymujemy się z podpisaniem umowy ze względu na pierwszeństwo rezerwacji kręgielni przysługujące Polskiemu Związkowi Kręglarskiemu w wyznaczonym przez siebie terminie. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się zorganizować ten turniej w II kwartale roku. – dodaje prezes Roman Bartkowiak.

Opis jednolitego dresu sportowego zakupionego w ramach przedmiotowego zadania:

Bluza dresowa
– bez kaptura, na stójce, rozpinana (na zamku – zapinana na suwak), 2 kieszenie boczne (na zamkach – suwakach), rękawy oraz dół bluzy zakończone ściągaczami;
– kolor bluzy: granatowo-niebieski;
– z przodu na lewej piersi w białej obwódce umieszczono kolorowy herb klubu TSKK „Jedność”;
– z przodu na prawej piersi, na białym tle, umieszczono kolorowe logo miasta Kościana „Kościan – W sercu Wielkopolski – Samorząd Miasta Kościana” (element promocyjny Kościana) – zgodnie z dyspozycją §6 pkt 1 umowy nr EK.524.26.1.2020 z dnia 17 lutego 2021;
– na prawym rękawie umieszczono nazwę producenta odzieży w kolorze białym (warunek konieczny producenta);
– z tyłu bluzy („na plecach”) umieszczono nazwę klubu oraz element graficzny dwóch kręgli z kulą (kolor biały).

Spodnie dresowe
– dwie kieszenie boczne zapinane na zamek (suwak), nogawki delikatnie zwężane ku dołowi, regulacja w pasie za pomocą ściągacza oraz sznurków
– kolor spodni: granatowy (przód i tył spodni);
– element dekoracyjny na przodzie spodni: na prawej nogawce na wysokości uda (powyżej stawu kolanowego) oraz na lewej nogawce (na wysokości kości piszczelowej) umieszczone zostały dekoracyjne „łezki – paski” w kolorze niebieskim;
– z przodu na lewej nogawce umieszczono element graficzny dwóch kręgli z kulą oraz napis „TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN” (kolor biały);

Nadruki na strojach zostały wykonane trwałą metodą sublimacji, co pozwoli na używanie dresów sportowych przez długi okres czasu. Powyższe działanie zostało zrealizowane w 100% – zgodnie z zakładanymi zamierzeniami.

Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność” realizując zakup jednolitych dresów sportowych w ramach niniejszego zadania publicznego nie było zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (wyłączenie ustawowe) oraz zgodnie z zawartą umową z Gminą Miejską Kościan nie było zobowiązane do wniesienia wkładu osobowego i rzeczowego w realizację przedmiotowego zadania publicznego.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).