Familiada w kręgielni TKKF Sokół w Śremie

Radosław Stachowiak

W tegorocznej “Familiadzie”, która zgodnie z tradycją odbyła się 3 maja wzięło udział 14 zespołów rodzinnych składających się z dwóch, trzech lub czterech osób. Reprezentowane były takie miejscowości jak: Śrem, Kościan, Poznań, Czapury. Każdy z grających oddawał 10 rzutów, a o końcowej kolejności decydowała średnia liczba kręgli przewróconych przez członków danej rodziny.

Rodziny, które zajęły czołowe miejsca:

1. Wiosna Ludów – 65,25
2. Dan-Rom-Bard – 62,5
3. Odlotowe Babusie – 58,75
4. Same Dziewiątki – 58,33
5. Zachodniacy – 56,25
6. Koty – 51,5

Najlepsze zespoły rodzinne otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy, a zwycięska rodzina także statuetkę.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).