I Indywidualny Turniej TSKK Jedność Kościan

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

I Indywidualny Turniej TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN rozegrany został na torach kręgielni OSiR w Gostyniu w czterech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzieży, kobiet i mężczyzn.

Zawody przeprowadzono dla członków klubu a udział wzięły łącznie 32 osoby (3 dzieci, 4 młodzików, 6 kobiet i 19 mężczyzn). Zawody odbyły się w bardzo sympatycznej atmosferze sportowej. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy kubek, a pierwsze 6 osób z każdej kategorii otrzymało dyplom oraz drobne upominki. Pierwsze miejsce uhonorowano pucharem, medalem i dyplomem, a miejsca 2 i 3 dyplomem i medalem.

Zawody odbywały się pod czujnym okiem sędziego głównego Sebastiana Bartkowiaka oraz pomocniczego Joanny Bartkowiak.

W kategorii dzieci:
1. Szymon Bartkowiak – 64 pkt
2. Oliwia Bobrowska – 54 pkt
3. Natasza Gierczyńska – 46 pkt

W kategorii mlodzikow:
1. Adrianna Wojciechowska – 309 pkt
2. Aleksandra Bartkowiak – 255 pkt
3. Oliwier Wojciechowski – 220 pkt
4. Alicja Kuriata – 189 pkt

W kategorii kobiet:
1. Galina Paszyńska – 324 pkt
2. Dorota Borowiak – 301 pkt
3. Joanna Bartkowiak – 281 pkt
4. Mirosława Wojciechowska – 211 pkt
5. Rita Książkiewicz – 208 pkt
6. Aurelia Stachowiak – 178 pkt

W kategorii mężczyzn:
1. Roman Bartkowiak – 344 pkt
2. Marek Borowiak -344 pkt
3. Krystian Książkiewicz – 334 pkt
4. Stanisław Janek – 332 pkt
5. Sebastian Bartkowiak – 324 pkt
6. Marek Malicki – 310 pkt

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów.
Ze sportowym pozdrowieniem
Dobry Rzut Sebastian Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).