II Indywidualny Turniej o Puchar Starosty Powiatu Kościańskiego

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

W sobotnie popołudnie 12.10.2013 r. na kręgielni klasycznej Polonii w Lesznie rozegrano II Turniej o Puchar Starosty kościańskiego. Do udziału w zawodach zgłosiło się 60 zawodników w tym 13 dzieci, 14 młodzików, 15 kobiet, 18 mężczyzn.

Organizatorami zawodów byli: TSKK Jedność Kościan oraz Starostwo Powiatowe w Kościanie

Turniej przebiegał w bardzo miłej atmosferze, przy głośnym dopingu widowni. Emocji, jak zwykle nie zabrakło i trwały do ostatnich minut rozgrywek. Na zawody przybył zastępca Starosty Powiatu Kościańskiego Edward Strzymiński, który uważnie przyglądał się rywalizacji uczestników i dopingował ich.

Każdy z uczestników otrzymał poczęstunek, przygotowany przez członków Towarzystwa. Dla zwycięzców ufundowane zostały puchary, medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom.

Za okazaną pomoc serdeczne podziękowania dla:

Posłów RP – Wojciecha Ziemniaka oraz Małgorzaty Adamczak
Wiesława Płotkowiaka
Barbary Gelert – PSS Kościan
Jana Kozaka – Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Marka Sworackiego

WYNIKI DZIECI – zobacz
WYNIKI MŁODZICY – zobacz
WYNIKI KOBIETY – zobacz
WYNIKI MĘŻCZYŹNI – zobacz

Ze sportowym pozdrowieniem

“DOBRY RZUT”

/-/ Sebastian Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).