III Memoriał im. Bolesława Brodowiaka

Radosław Stachowiak

W niedzielę 29.04.2012 r. na kręgielni parkietowej w Śremie już po raz trzeci, w niezwykle sympatycznej i sportowej atmosferze odbył się Memoriał poświęcony pamięci Bolesława Brodowiaka – wybitnego popularyzatora kręglarstwa w Kościanie, który w tym roku przypadł w stulecie jego urodzin oraz na stulecie sportu kościańskiego.

Organizatorami zawodów byli: Urząd Miejski Kościana oraz Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich “Jedność”. Zawodników podzielono na cztery kategorie: dzieci (8 uczestników), młodzików (6), kobiet (16) i mężczyzn (20). W sumie w imprezie wzięło udział 50 osób. Swoją obecnością zaszczycił kręglarzy wiceburmistrz Maciej Kasprzak, który startował poza konkursem oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kościana Maciej Zielonka. Dzieci oddawały po 20 rzutów, młodzicy po 30 rzutów, a dorośli po 40.

W klasyfikacji generalnej dzieci triumfował Maksymilian Maćkowiak – 89 pkt, a na kolejnych miejscach uplasowali się: Bartosz Matuszewski – 81 pkt i Adrianna Wojciechowska – 81 pkt, Adrian Wichtowski – 74 pkt, Borys Naglik – 73 pkt, Adam Wabiński – 71 pkt.

Rywalizację młodzików wygrał Iwo Naglik – 185 pkt, przed Aleksandrą Bartkowiak – 171 pkt i Hubertem Zemlerem – 170 pkt. Czwarta była Aleksandra Napierała – 152 pkt, piąty Filip Wabiński – 151 pkt, a szósty Nikodem Matuszewski – 128 pkt.

Wśród kobiet zwyciężyła Krystyna Kociemba („Sokół Śrem”) uzyskując 276 pkt. Druga była Krystyna Łucka („Sokół Śrem”) z wynikiem 260 pkt, a trzecia Galina Paszyńska 246 pkt. Kolejne miejsca zajęły: Dorota Borowiak – 234 pkt, Irmina Naglik – 232 pkt, Sylwia Krzyżańska – 227 pkt.

Kategorię mężczyzn wygrał Marek Borowiak – 276 pkt., przed Sebastianem Bartkowiakiem – 274 pkt, Jackiem Lewandowskim („Sokół Śrem) – 271 pkt, Łukaszem Naglikiem – 266 pkt, Romanem Bartkowiakiem – 261 pkt i Arturem Kurkiem („Sokół Śrem”) – 247 pkt.

Puchar dla najlepszego technika ufundowany przez Polski Związek Kręglarski, przypadł prezesowi TSKK „Jedność” Romanowi Bartkowiakowi, który trafił trzy „9”.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplomy, a najlepsi w każdej kategorii zawodnicy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez: Urząd Miejski Kościana, posła Wojciecha Ziemniaka, Biuro Rachunkowe Jerzego Szyguły oraz Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność”.

Wszystkim sponsorom oraz rodzinie Moniki Przydróżnej i Grzegorza Brodowiaka za okazałą pomoc przy współfinansowaniu Memoriału serdecznie dziękujemy i zapraszamy do współpracy w przyszłym roku.

WYNIKI – zobacz

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).