IV Turniej o tytuł Mistrza Klubu z okazji 100 lecia Powstania Wielkopolskiego

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Dnia 09.12.2018r. od godz. 14.00 na kręgielni w Gostyniu rozegrano IV Turniej o tytuł Mistrza Klubu TSKK Jedność Kościan, upamiętniający 100 lecie Powstania Wielkopolskiego. 

Na początku turnieju uczczono minutą ciszy Powstańców Wielkopolskich.

W turnieju udział wzięło łącznie 28 zawodników.

Zawody rozegrano w 3 kategoriach: Dzieci, Kobiet i Mężczyzn.

W poszczególnych kategoriach osiągni eto następujące wyniki:

Dzieci:

 1. Mikołaj Przedwojski – 93 pkt
 2. Tytus Koller – 91 pkt
 3. Szymon Bartkowiak – 88 pkt (26+52)
 4. Oliwia Bobrowska – 88 pkt (46+42)
 5. Piotr Ratajczak – 49 pkt
 6.  Kajetan Koller – 38 pkt

Kobiety:

 1. Galina Paszynska – 342 pkt
 2. Joanna Bartkowiak – 339 pkt
 3. Mirosława Wojciechowska – 251 pkt
 4. Rita Książkiewicz – 184 pkt

Mężczyźni:

 1. Krystian Książkiewicz – 342 pkt
 2. Grzegorz Brodowiak – 341 pkt
 3. Marek Borowiak – 337 pkt
 4. Sebastian Bartkowiak – 335 pkt
 5. Stanisław Janek – 323 pkt
 6. Marek Malicki – 318 pkt

Po turnieju indywidualnym rozegrano tzw. Rzuty Królewskie. Pierwsze trzy miejsca w kategoriach kobiet i mężczyzn walczyły o tytuł Królowej i Króla klubu TSKK Jedność na rok 2018. 
Zawodnicy wykonali dodatkowo 20 rzutów (po 10 na torze), które zostały zsumowane z wynikami indywidualnymi. Uzyskano następujące wyniki:

Kobiety:

 1. Joanna Bartkowiak – 339 + 107 = 446 pkt
 2. Galina Paszyńska – 343 +100 = 443 pkt
 3. Mirosława Wojciechowska – 252 +86 = 337 pkt

Mężczyźni:

 1. Grzegorz Brodowiak = 341 +112 = 453 pkt
 2. Marek Borowiak – 337 + 115 = 452 pkt
 3. Krystian Książkiewicz – 342 + 107 = 449 pkt

Tytuły mistrzów klubu TSKK Jedność Kościan na rok 2018 zdobyli:

Joanna Bartkowiak – KRÓLOWA
Grzegorz Brodowiak – KRÓL
Marek Borowiak – I Rycerz
Krystian Książkiewicz – II Rycerz

Ze sportowym pozdrowieniem

Sebastian Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).