IV Memoriał im. Bolesława Brodowiaka w Śremie

Radosław Stachowiak

W niedzielę 28.04.2013 r. na kręgielni parkietowej w Śremie już po raz czwarty, w niezwykle sympatycznej i sportowej atmosferze odbył się Memoriał poświęcony pamięci Bolesława Brodowiaka – znanego długoletniego nauczyciela, organizatora sportowo-rekreacyjnego w Ludowych Zespołach Sportowych oraz Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Turystyki, jak i popularyzatora kręglarstwa na ziemi kościańskiej i śremskiej, na terenie Wielkopolski, kraju i zagranicy.

Wszystkie kręglarskie turnieje organizowane przez TSKK “Jedność” Kościan oraz instytucje samorządowe i krąg osób wspierających nasze inicjatywy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta i powiatu. Nie inaczej było i tym razem. W turnieju udział wzięli reprezentanci Kościana, Śremu i Wronek.

Zawodników podzielono na cztery kategorie: dzieci (10 uczestników), młodzików (7), kobiet (19) i mężczyzn (23). W sumie w imprezie wzięło udział 59 osób. Swoją obecnością zaszczycił kręglarzy wiceburmistrz Maciej Kasprzak oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kościana Maciej Zielonka.

KLASYFIKACJA DZIECI

1. Maksymilian Maćkowiak – 103 pkt
2. Bartosz Matuszewski – 94 pkt
3. Wiktoria Kowalska – 88 pkt
4. Borys Naglik – 78 pkt
5. Adam Wabiński – 77 pkt
6. Weronika Durka – 76 pkt
7. Michał Olbiński – 76 pkt
8. Adrian Wichtowski – 72 pkt
9. Olivier Wojciechowski – 65 pkt
10. Jędrzej Maćkowiak – 57 pkt

KLASYFIKACJA MŁODZIKÓW

1. Iwo Naglik – 180 pkt
2. Nikodem Matuszewski – 155 pkt
3. Aleksandra Bartkowiak – 152 pkt
4. Filip Wabiński – 151 pkt
5. Adrianna Wojciechowska – 151 pkt
6. Hubert Zemler – 150 pkt
7. Aleksandra Napierała – 138 pkt

KLASYFIKACJA KOBIET

1. Dorota Borowiak – 261 pkt
2. Henryka Przepiórka-Lewandowska – 250 pkt
3. Romana Braun – 248 pkt
4. Galina Paszyńska – 240 pkt
5. Sylwia Krzyżańska -238 pkt
6. Mirosława Wojciechowska – 233 pkt
7. Joanna Napierała – 220 pkt
8. Irmina Naglik – 208 pkt
9. Aurelia Stachowiak – 208 pkt
10. Dorota Durka – 197 pkt
11. Rita Książkiewicz – 190 pkt
12. Janina Borowiak – 189 pkt
13. Monika Przydróżna – 189 pkt
14. Jolanta Brodowiak – 185 pkt
15. Urszula Brodowiak -178 pkt
16. Anna Maćkowiak – 176 pkt
17. Karolina Wabińska – 171 pkt
18. Elżbieta Franek – 169 pkt
19. Danuta Bartkowiak – 168 pkt

KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN

1. Marek Borowiak – 282 pkt
2. Wiesław Brzóska – 279 pkt
3. Roman Bartkowiak – 277 pkt
4. Sebastian Bartkowiak – 268 pkt
5. Tomasz Woźniak -258 pkt
6. Jarosław Napierała – 256 pkt
7. Tomasz Kocemba – 247 pkt
8. Grzegorz Brodowiak – 244 pkt
9. Mirosław Waroś – 237 pkt
10. Łukasz Naglik – 235 pkt
11. Czesław Wichtowski – 233 pkt
12. Marek Jabłoński – 232 pkt
13. Marian Wojciechowski – 219 pkt
14. Marek Malicki – 214 pkt
15. Mirosław Piskorek – 208 pkt
16. Radosław Stachowiak – 202 pkt
17. Łukasz Brodowiak – 199 pkt
18. Włodzimierz Przydróżny – 198 pkt
19. Jarosław Stachowiak – 198 pkt
20. Witold Zemler – 194 pkt
21. Jacek Maćkowiak – 191 pkt
22. Dariusz Książkiewicz – 185 pkt
23. Robert Szczepski – 183 pkt

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).