IX Memoriał im. B. Brodowiaka

Radosław Stachowiak

22 kwietnia 2018 r. na torach kręgielni parkietowej w Śremie rozegrany został tradycyjny już dla naszego klubu turniej poświęcony pamięci znakomitego działacza sportowego na ziemi kościańskiej i śremskiej (także w dyscyplinie kręglarskiej) Bolesława Brodowiaka.

Dziewiąty w historii naszego klubu Memoriał im. Bolesława Brodowiaka cieszył się sporą frekwencją. W turnieju wystartowało łącznie 66 osób (w tym: 13 kobiet zrzeszonych, 19 mężczyzn zrzeszonych, 10 kobiet amatorek, 15 mężczyzn amatorów, 6 dzieci oraz 3 młodzików) z Kościana, Śremu, Poznania, Kiekrza, Leszna i Gostynia.

Wśród dzieci pierwsze miejsce zdobyła Oliwia Bobrowska (96 pkt) przed Nataszą Gierczyńską i Tytusem Kollerem. Kategorię młodzików wygrał Maksymilian Maćkowiak (202 pkt), który wyprzedził Marię Kasprzak i Katarzynę Matyję.

W kategoriach amatorów klasyfikację kobiet wygrała Irmina Naglik (238 pkt). Na podium stanęła także Mirosława Wojciechowska i Inga Kasprzak. Natomiast wśród mężczyzn amatorów tryumfował Łukasz Naglik (253 pkt). Srebrnym medalistą został Wiesław Brzóska, a brązowym Mikołaj Brodowiak.

Zrzeszeni zawodnicy zajęli następujące miejsca na podium.

Kobiety:

1. Jolanta Janowicz 278 pkt
2. Kaźmierczak Magdalena 274 pkt
3. Borowiak Dorota 271 pkt

Mężczyźni:

1. Bartkowiak Roman 280 pkt
2. Bartkowiak Sebastian 278 pkt
3. Borowiak Marek 277 pkt

Wszyscy uczestnicy memoriału otrzymali pamiątkowy dyplom oraz znaczek. Pierwsza trójka zawodników z każdej kategorii otrzymała medale. Tryumfatorom poszczególnych kategorii wręczono również puchary.

Organizatorem zawodów była rodzina Bolesława Brodowiaka oraz TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).