Mecz Okręg Poznański – Brandenburgia z reprezentantką Kościana

Radosław Stachowiak

Zawody odbyły się po raz XIX – ty w dniu 15 czerwca br. tym razem w miejscowości Zechin, w Niemczech i miały kilka ważnych “momentów”.

W klasyfikacji kobiet przegraliśmy 92 kręglami, mimo iż po dwóch parach wygrywaliśmy 50 kręglami, po koncercie jaki dały – Dorota Kopańska – 426, Danka Pribe – 444 i Justyna Runka – 436 kręgli! Przyczyną była zbyt duża różnica poziomu pomiędzy zawodniczkami grającymi w trzeciej parze. Na usprawiedliwienie trzeba powiedzieć, że nie pojechały na zawody (z różnych przyczyn) Poznańska, Rozenek i Rzyha.

Mężczyźni wygrali 83 kręglami – głównie dzięki wysokim wynikom Macieja Dokowicza – 480 kręgli i Piotra Kieliby – 491 kręgli (tylko 8 kręgli gorzej od rekordu kręgielni).
Podczas zawodów zakończył uroczyście oficjalnie karierę sportowca kręglarza Jacek Toboła – były reprezentant kraju przemaszerował po starcie przez szpaler koleżanek i kolegów, otrzymał pamiątkową paterę, gratulacje i podziękowania.

Po raz ostatni w historii kontaktów sportowych rozegrano zawody na 100 rzutów. Reforma w DKB dotarła do szczebla okręgowego i teraz również na tym szczeblu zawody sportowe w kręglarstwie klasycznym odbywać się będą na 120 rzutów.

Zawody uświetniły 700 – lecie Zechina i były sporym wydarzeniem jak na tak niewielką miejscowość tym bardziej, że kręgielnia została odnowiona (za 46 ts. euro) i zawody tej rangi odbyły się po raz pierwszy na obiekcie “jak nowy” i w świetnej atmosferze.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).