Memoriał Szczepaniaka na parkiecie w Śremie

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Dnia 10 marca 2018 roku na kręgielni parkietowej w Śremie rozegrano X Memoriał im. J. Szczepaniaka. W zawodach udział wzięło 28 osób tj. 14 mężczyzn i 14 kobiet (w tym 7 zawodników z Kościana). Bardzo wysokie przygotowanie zaprezentowali zawodnicy naszego klubu zajmując wysokie 3 miejsca, zarówno w kategorii kobiet jak i mężczyzn.

Zawody odbyły się w bardzo miłej atmosferze. Po zakończeniu zawodów i ogłoszeniu oficjalnych wyników, rozpoczęto wspólną zabawę przy okazji obchodząc dzień kobiet, jak i mężczyzn. Każdy z uczestników otrzymał drobne upominki ufundowane przez zawodników biorących udział w memoriale. Zabawie nie było końca. Dziękujemy Śremianom za super przyjęcie i zabawę.

Sebastian Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).