Międzyosiedlowe Drużynowe Mistrzostwa Kościana 2015

Radosław Stachowiak

Dnia 30.05.2015 r. na kręgielni klasycznej w Gostyniu rozegrano Międzyosiedlowe Drużynowe Mistrzostwa o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Kościana. Organizatorem zawodów była Rada Osiedla Gurostwo.

W Turnieju spośród 9 Rad Osiedli Miasta Kościana startowało 8 drużyn osiedlowych (bez osiedla Sikorskiego) po pięciu zawodników, z których cztery najlepsze wyniki liczone były do klasyfikacji drużynowej. Każdy uczestnik musiał oddać po 40 rzutów. Pierwsze miejsce wykulała drużyna Rady osiedla Gurostwo.

1.GUROSTWO

Naglik Irmina – 169 pkt
Naglik Iwo – 188 pkt
Naglik Łukasz – 223 pkt
Napierała Jarosław – 206 pkt
Wojdowski Roman – 162 pkt

Łącznie: 786 pkt

2. KONSTYTUCJI 3 MAJA

Janek Stanisław – 190 pkt
Michalak Marek – 135 pkt
Brzóska Wiesław – 180 pkt
Borowiak Dorota – 191 pkt
Malicki Marek – 181 pkt

Łącznie: 744 pkt

3. WOLNOŚCI

Piskorek Mirosław – 185 pkt
Wichtowski Czesław – 134 pkt
Zemler Witold – 177 pkt
Paszyńska Galina – 221 pkt
Garwoliński Konrad – 156 pkt

Łącznie: 739 pkt

4. JAGIELLOŃSKIE – 594 pkt
5. BŁONIE – 562 pkt
6. ŚRÓDMIEŚCIE – 556 pkt
7. WESOŁE MIASTECZKO – 514 pkt
8. PIASTOWSKIE – 513 pkt

Dla zwycięskiej drużyny ufundowano puchar oraz nagrody rzeczowe, natomiast druga i trzecia drużyna turnieju miejsce otrzymała dyplomy i nagrody rzeczowe. Najlepszym technikiem okazał się Marek Malicki uzyskując 3 dziewiątki.

Jednocześnie rozegrano też konkurencję wśród przewodniczących rad, gdzie tryumfował Włodzimierz Sendrowicz z wynikiem 62 pkt na 10 rzutów.

Zmagania kilkugodzinnej walki przebiegały bardzo sprawnie i składnie organizacyjnie. Zawody prowadziła para sędziowska Roman Bartkowiak i Marek Malicki z TSKK Jedność Kościan.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).