Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego w Kręglarstwie Parkietowym

Radosław Stachowiak

W dniach 27 i 28 marca 2015r. zostały rozegrane Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego w Kręglarstwie Parkietowym w Śremie. W zawodach wystartowało 13 kręglarek i 16 kręglarzy z trzech klubów: “Jedność” Kościan, “Start” Poznań i “Sokół” Śrem oraz 3 osoby w kategorii młodzież z “Jedności” Kościan i “Sokoła” Śrem. Dorośli oddawali po 120 rzutów, a młodzież po 100 rzutów.

WYNIKI

Młodzież:
1. Adam Glapa (Sokół) – 726
2. Nikodem Matuszewski (Jedność) – 584
3. Aleksandra Bartkowiak (Jedność) – 457

Kobiety:
1. Grażyna Wojciechowska (Sokół) – 857
2. Krystyna Kocemba (Sokół) – 853
3. Maria Michałowska (Sokół) – 840
4. Małgorzata Bartkowiak (Sokół) – 837
5. Jolanta Janowicz (Sokół) – 833
6. Magdalena Kaźmierczak (Sokół) – 828
7. Regina Gawłowska (Start) – 818
8. Galina Paszyńska (Jedność) – 788
9. Dorota Borowiak (Jedność) – 783
10. Irmina Naglik (Jedność) – 726
11. Romana Braun (Sokół) – 723
12. Maria Stachowiak (Start) – 705
13. Joanna Napierała (Jedność) – 616

Mężczyźni:
1. Zbigniew Staniszewski (Sokół) – 874
2. Jacek Lewandowski (Sokół) – 867
3. Roman Robaszyński (Sokół) – 865
4. Tomasz Wojciechowski (Sokół) – 845
5. Sebastian Bartkowiak (Jedność) – 840
6. Marek Borowiak (Jedność) – 834
7. Wiesław Brzóska (Jedność) – 815
8. Sławomir Maćkowiak (Sokół) – 814
9. Łukasz Naglik (Jedność) – 791
10. Piotr Konieczka (Start) – 780
11. Jarosław Napierała (Jedność) – 763
12. Jerzy Mierzyński (Start) – 760
13. Stanisław Janek (Jedność) – 759
14. Sławomir Kowalski (Start) – 750
15. Marek Malicki (Jedność) – 742
16. Witalij Manujłow (Jedność) – 670

Głównym organizatorem zawodów był Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu. Ognisko Sokół Śrem spełniało rolę współorganizatora. Zawody sędziowali: Krystyna Jechura, Edward Jaskulski i Maciej Rychlewski. Puchary, medale i dyplomy wręczał Prezes Okręgowego Związku Kręglarskiego w Poznaniu – Henryk Kulinowski.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).