Mistrzostwa Okręgu w kręglarstwie parkietowym 2013

Radosław Stachowiak

W dniach 23-24 marca zostały rozegrane Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego w Kręglarstwie Parkietowym. W zawodach wystartowało 11 kręglarek i 11 kręglarzy z trzech klubów: “Jedność” Kościan, “Start” Poznań i “Sokół” Śrem. Każdy z grających oddawał 120 rzutów.

Kobiety:
1. Maria Michałowska (Sokół) – 839
2. Jolanta Janowicz (Sokół) – 819
3. Krystyna Kocemba (Sokół) – 815
4. Regina Gawłowska (Start) – 811
5. Małgorzata Bartkowiak (Sokół) – 811
6. Krystyna Łucka (Sokół) – 810
7. Lidia Kurek (Sokół) – 770
8. Marta Szkodzińska (Jedność) – 741
9. Galina Paszyńska (Jedność) – 719
10. Maria Stachowiak (Start) – 639
11. Joanna Bartkowiak (Jedność) – 533

Mężczyźni:
1. Rafał Wachowiak (Sokół) – 865
2. Jacek Lewandowski (Sokół) – 855
3. Andrzej Gorzkiewicz (Sokół) – 853
4. Zbigniew Staniszewski (Sokół) – 853
5. Roman Robaszyński (Sokół) – 851
6. Marek Borowiak (Jedność) – 839
7. Daniel Kreft (Sokół) – 838
8. Sławomir Kowalski (Start) – 788
9. Sebastian Bartkowiak (Jedność) – 778
10. Wiesław Brzóska (Jedność) – 749
11. Tomasz Woźniak (Sokół) – 741

Głównym organizatorem zawodów był Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu. Ognisko TKKF Sokół Śrem spełniało rolę współorganizatora.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).