Młodzi kręglarze z Kościana wystąpili na Memoriale Krzymińskiego i Nowackiego w Lesznie

Radosław Stachowiak

W dniach od 7 do 13 czerwca 2021 roku na torach leszczyńskiej kręgielni rozgrywany był XXVIII Młodzieżowy Memoriał Stanisława Krzymińskiego i Bronisława Nowackiego. W zawodach, którego organizatorem był Klub Sportowy „Polonia 1912” Leszno wzięło udział łącznie 216 młodych kręglarzy reprezentujących 10 klubów sportowych z Polski oraz klub SKK TRSTENA STAREK ze Słowacji i klubu SKK Nachód z Czech. Leszczyński memoriał był ostatnim turniejem zaliczanym do młodzieżowego cyklu GRAND PRIX POLSKI.

Klub TSKK „Jedność” podczas memoriału reprezentowali:

  • w kategorii dzieci (dziewczynki – 36 startujących zawodniczek): Zuzanna Ratajczak (165 pkt m. 32)
  • w kategorii dzieci (chłopcy – 58 startujących zawodników): Tytus Koller (282 pkt m. 21), Szymon Bartkowiak (264 pkt m. 26) i Piotr Ratajczak (183 pkt m. 49)
  • w kategorii młodziczek (35 startujących zawodniczek): Zuzanna Ratajczak (285 pkt m. 34), Oliwia Bobrowska (253 pkt m. 35)

Klasyfikację drużynową wygrała drużyna gospodarzy – KS „Polonia 1912” Leszno.

Wyniki – zobacz

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).