Niesamowity maraton kościańskich kręglarzy

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Niesamowitym zacięciem, wolą gry i uczestnictwa w imprezach kręglarskich wykazali się w sobotę 18.05.2013r. nasi kręglarze. Od samego rana rozpoczął się maraton naszych zawodników po kręgielniach wielkopolski. Rozpoczynając start na kręgielni „Polonii” w Lesznie, później we Wronkach na kręgielni „Dziewiątki” a skończywszy na „Czarnej kuli” w Poznaniu. Plany były jeszcze większe, by dojechać jeszcze na turniej do Tarnowa Podgórnego, lecz niestety zabrakło już czasu na dotarcie na kręgielnię „Vectora”.

Pierwszym turniejem był Puchar Wiosny w Lesznie, na którym wystartowali: Roman Bartkowiak (308 kręgli), Galina Paszyńska (318 kręgli), Hubert Zemler (197 kręgli), Wiesław Brzóska (315 kręgli).

Drugim turniejem był puchar Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Braci Mniejszych. W turnieju jak zawsze nie zawiodła frekwencja i do ostatniego bloku ważyły się losy zwycięstwa w kategorii Kobiet i Mężczyzn. Do współzawodnictwa włączyli się także Bracia z Zakonu którzy swoimi wynikami nie odbiegali od zawodników czynnie uprawiających kręglarstwo. Bracia byli zafascynowani atmosferą jaka panowała na kręgielni i wyrazili swoją chęć gry w kolejnym turnieju który zostanie rozegrany w miesiącu wrześniu o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wronki. W związku z faktem iż osobiście Rektor nie mógł wręczyć zwycięzcą nagród pod jego nieobecność bracia wraz z Prezesem Amatorskiego Stowarzyszenia Kręglarzy we Wronkach dokonali uroczystego udekorowania zwycięzców. Puchary i nagrody rzeczowe w postaci książek wręczali Bracia a dyplomy wręczał Prezes ASK. Należy nadmienić, że kręgielnia we Wronkach sprzyja naszym zawodnikom i co turniej zdobywamy tam coraz to wyższe wyniki. Roman Bartkowiak 337 kręgli, Danuta Bartkowiak 234 kręgle, Aleksandra Bartkowiak 243 kręgle, Rita Książkiewicz 253 kręgle, Dariusz Książkiewicz 181 kręgli, Galina Paszyńska 319 kręgli, Wiesław Brzóska 338 kręgli, Krystian Książkiewicz 231 kręgli.

Na kolejny turniej kościaniacy dotarli do Poznania. Turniej zorganizowano z okazji obchodów 50-lecia istnienia KS Czarna Kula Poznań. Nasi zawodnicy po pięćdziesiątce nie mogli przegapić Mistrzostw Polski Seniorów, dlatego mimo wykonanych 120 wcześniejszych rzutach udali się do Poznania, by wykonać kolejnych 120 rzutów do „pełnych i zbieranych”.

W turnieju udział wzięli kręglarze z Kościana: Galina Paszyńska 421 kręgli, Dorota Borowiak 378 kręgli, Roman Bartkowiak 437 kręgli i Wiesław Brzóska 418 kręgli.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).