Nowe władze TSKK Jedność Kościan na lata 2015-2019 wybrane

Roman Bartkowiak

W dniu 15 marca 2015 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowe władze TSKK “JEDNOŚĆ” Kościan w kadencji 2015 – 2019.

Do Zarządu zostali wybrani

1. Bartkowiak Roman – prezes
2. Malicki Marek – v-ce prezes
3. Wojciechowska Mirosława – skarbnik
4. Bartkowiak Sebastian – członek zarządu
5. Stachowiak Jarosław – członek zarządu

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani

1. Michalak Marek – przewodniczący
2. Brodowiak Grzegorz – członek
3. Manujłow Witalij – członek

Dziękuję Zarządowi Towarzystwa Sportowego Kręglarzy Kościańskich “JEDNOŚĆ” Kościan oraz Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji 2011 – 2015 za wspólną działalność w rozwoju naszego klubu. Pragnę podziękować za zaufanie i wybór mnie ponownie na prezesa w kadencji 2015-2019. Będę czynił wszystko wraz z Zarządem dla dobra i rozwoju kręglarstwa sportowego naszego klubu w kategoriach dzieci, młodzieży, kobiet i mężczyzn oraz działalności w celu kontynuacji bogatej historii kręglarskiej w Kościanie i powiecie kościańskim. Gratuluję całemu nowo wybranemu Zarządowi, jak również przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz jego członkom. Za wybór dziękuję wszystkim członkom naszego Towarzystwa.

Ze sportowym pozdrowieniem

Prezes Zarządu
/-/ Roman Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).