Nowe władze TSKK Jedność Kościan na lata 2015-2019 wybrane

Roman Bartkowiak

Prezes Zarządu Towarzystwa Sportowego Kręglarzy Kościańskich "Jedność", licencjonowany sędzia klasy III oraz trener - autor poniższego artykułu.
Roman Bartkowiak

W dniu 15 marca 2015 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowe władze TSKK „JEDNOŚĆ” Kościan w kadencji 2015 – 2019.

Do Zarządu zostali wybrani

1. Bartkowiak Roman – prezes
2. Malicki Marek – v-ce prezes
3. Wojciechowska Mirosława – skarbnik
4. Bartkowiak Sebastian – członek zarządu
5. Stachowiak Jarosław – członek zarządu

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani

1. Michalak Marek – przewodniczący
2. Brodowiak Grzegorz – członek
3. Manujłow Witalij – członek

Dziękuję Zarządowi Towarzystwa Sportowego Kręglarzy Kościańskich „JEDNOŚĆ” Kościan oraz Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji 2011 – 2015 za wspólną działalność w rozwoju naszego klubu. Pragnę podziękować za zaufanie i wybór mnie ponownie na prezesa w kadencji 2015-2019. Będę czynił wszystko wraz z Zarządem dla dobra i rozwoju kręglarstwa sportowego naszego klubu w kategoriach dzieci, młodzieży, kobiet i mężczyzn oraz działalności w celu kontynuacji bogatej historii kręglarskiej w Kościanie i powiecie kościańskim. Gratuluję całemu nowo wybranemu Zarządowi, jak również przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz jego członkom. Za wybór dziękuję wszystkim członkom naszego Towarzystwa.

Ze sportowym pozdrowieniem

Prezes Zarządu
/-/ Roman Bartkowiak