Nowy Zarząd Klubu TSKK Jedność

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu TSKK Jedność Kościan. Podczas spotkania poruszono wiele kwestii dotyczących przyszłości stowarzyszenia. Ukonstytuował się nowy Zarząd klubu w składzie:

Sebastian Bartkowiak – Prezes

Sebastian Rybarczyk – vice Prezes

Roman Bartkowiak – skarbnik

Andrzej Piętka – członek Zarządu

Mirosława Wojciechowska – członek Zarządu

Nowy Prezes zarządu zapewnił członków stowarzyszenia, że dołoży wszelkich starań by dokończyć założenia poprzedniego Zarządu na rok 2023. Ponadto Sebastian Bartkowiak zapewnił, że będzie kontynuował dalszą współpracę z samorządami oraz zaprzyjaźnionymi klubami. W planach zarządu jest także poszerzenie partnerstwa z klubami zagranicznymi, w celu umożliwienia zawodnikom TSKK udziału zawodach rangi międzynarodowej (mistrzostwa Europy) oraz organizacja turniejów o randzie lokalnej w grze w móllky oraz w boule.

Ustępującym członkom Zarządu oraz członkom komisji rewizyjnej dziękuję za lata wytężonej pracy.

W szczególności dziękuję dotychczasowemu rzecznikowi prasowemu klubu za dobrą współpracę z lokalnymi redakcjami i wypełnianie obowiązków informacyjnych, jak również za pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy wyposażyć członków klubu w podstawowy sprzęt sportowy.

Prezes Zarządu

/-/ Sebastian Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).