O klubie

Dnia 1 maja 2011 roku, podczas rozgrywanego II Memoriału im. Bolesława Brodowiaka, na obiekcie TKKF “Sokół” w Śremie odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Sportowego Kręglarzy Kościańskich “Jedność”. W zebraniu uczestniczyło 26 osób.

Podczas zebrania założycielskiego określono cele stowarzyszenia:

  • krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • propagowanie kręglarstwa sportowego oraz wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport, zwłaszcza na terenie miasta Kościana i powiatu kościańskiego.

Towarzystwo za swój pierwszoplanowy cel przyjęło doprowadzenie, we współdziałaniu z władzami samorządowymi, do budowy w Kościanie kręgielni klasycznej, w istniejącym obiekcie w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego.

Po przyjęciu statutu i stosownych uchwał niezbędnych dla zarejestrowania stowarzyszenia wybrano pierwsze władze Towarzystwa.

Skip to content