Oficjalne stroje sportowe TSKK “Jedność”

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Członkowie Towarzystwa Sportowego Kręglarzy Kościańskich “Jedność” otrzymali nowe stroje sportowe. Zakup 45 kompletów (koszulka i spodenki) był możliwy dzięki pozyskanej dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w ramach realizacji zadania publicznego pn. “Rozwój kręglarstwa sportowego w Kościanie”. Odzież została wykonana z oddychającego materiału i spełnia wymogi Polskiego Związku Kręglarskiego (jednolite stroje sportowe – koszulka i spodenki, obowiązkowe umieszczenie z przodu na koszulce emblematu klubu i/albo z przodu lub z tyłu nazwy klubu).

Zakupiona odzież sportowa będzie używana przez członków klubu w kolejnych sezonach – zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i podczas innych turniejów oraz zawodów uwzględnionych w kalendarzu imprez Polskiego Związku Kręglarskiego, w których TSKK Jedność będzie wystawiało swoich reprezentantów – informuje Prezes TSKK “Jedność” Roman Bartkowiak.

Jak podkreśla główny koordynator zadania publicznego Radosław Stachowiak zakup strojów sportowych wynikał z konieczności realizacji przepisów Polskiego Związku Kręglarskiego i wpłynął na konsolidację członków TSKK “Jedność”:

– Brak wymaganych jednolitych strojów na zawodach i turniejach pod patronatem Polskiego Związku Kręglarskiego mógł skutkować niedopuszczeniem naszych zawodników do wejścia na tory kręglarskie. Zakup jednolitych strojów sportowych w ramach przedmiotowego zadania publicznego wyeliminował jednak ciążące do tej pory zagrożenie i umożliwi członkom klubu, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce i przywróceniu do życia działalności sportowej, wzięcie udziału w rywalizacji sportowej, zawodach i turniejach ujętych w kalendarzu imprez Polskiego Związku Kręglarskiego – informuje Radosław Stachowiak i dodaje, że: Dzięki przeprowadzonej inwestycji wzmocnił się także wizerunek klubu TSKK “Jedność”, wzrosło poczucie przynależności zawodników do drużyny i lokalnej społeczności oraz zwiększyła się wśród członków klubu mobilizacja i chęć do podejmowania dalszych czynności zmierzających do rozwoju kręglarstwa sportowego w Kościanie i podtrzymywania kościańskiej tradycji gry w kręgle sportowe, przy jednoczesnym braku miejsca treningowego w mieście Kościanie. Używanie przez członków klubu nowych strojów sportowych podczas różnych imprez sportowych niesie za sobą również kolejny pozytywny aspekt dotyczący bezpośredniej promocji Miasta Kościana w Polsce.

– Koszt zakupu 45 kompletów strojów sportowych wyniósł 5175,00 zł – informuje wiceprezes TSKK “Jedność” Marek Malicki.

Opis stroju sportowego zakupionego w ramach przedmiotowego zadania:

Koszulka
– kolor wiodący – biały i niebieski;
– z przodu na lewej piersi umieszczono kolorowy herb klubu TSKK „Jedność”;
– na prawym (niebieskim) rękawku umieszczono nazwę producenta odzieży w kolorze białym (warunek konieczny producenta);
– na lewym (białym) rękawku umieszczono kolorowe logo miasta Kościana „Kościan – W sercu Wielkopolski – Samorząd Miasta Kościana” (element promocyjny Kościana) – zgodnie z dyspozycją §6 pkt 1 umowy nr EK.524.21.12.2019 z dnia 12 lutego 2020;
– z tyłu koszulki umieszczono nazwę klubu (kolor niebieski), adres strony internetowej klubu (kolor biały) oraz element graficzny dwóch kręgli z kulą (odcień szarości).

Spodenki
– kolor: niebieski;
– z przodu na lewej nogawce umieszczono element graficzny dwóch kręgli z kulą (kolor biały);
– na boku prawej nogawki umieszczono napis „TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN” (kolor biały);

Nadruki na strojach zostały wykonane trwałą metodą sublimacji, co pozwoli na używanie odzieży sportowej przez długi okres czasu. Powyższe działanie zostało zrealizowane w 100% – zgodnie z zakładanymi zamierzeniami.

Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność” realizując zakup strojów sportowych w ramach niniejszego zadania publicznego nie było zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (wyłączenie ustawowe) oraz zgodnie z zawartą umową z Gminą Miejską Kościan nie było zobowiązane do wniesienia wkładu osobowego i rzeczowego w realizację przedmiotowego zadania publicznego.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).