OZK w Danii wraz z TSKK Jedność Kościan

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

W mistrzostwach Danii, które odbyły się w dniach 22-24 listopada br. wysoką formę sportową zaprezentował Maciej Dokowicz – zawodnik K.S.”Czarna Kula” Poznań. Maciej po eliminacjach był trzeci z wynikiem 546 pkt. ze stratą 37 pkt.do lidera, którym został Marko Abel z Estonii.

Finał był niezwykle emocjonującym wydarzeniem, ponieważ strata została zniwelowana po pojedynku na dwóch torach. Na trzecim Polak wygrywał już, 9 pkt. aby na czwartym torze przegrać 14 pkt. Zawodnik z Estonii wygrał w sumie 5 pkt., mimo że Maciej zagrał w finale najlepszy wynik turnieju – 580 przewróconych kręgli!

Na zawody, które organizowane są przez Duńczyków z coraz większą starannością, dotarli oprócz klubów duńskich – Kifa, KCK, 8 OK a także reprezentanci Szwecji, Estonii i Polski. Nasz kraj reprezentowała 10 osobowa ekipa Okręgowego Związku Kręglarskiego w Poznaniu z klubów- “Czarna Kula” Poznań i “Jedność” Kościan. Poza Maciejem, dla którego tak udane zawody w Kopenhadze były trzecimi w ostatnich trzech latach, spisali się przeciętnie i nie zanotowali sukcesów. Należy dodać, że zawodnicy z Kościana po raz pierwszy startowali poza Polską.

Henryk Kulinowski

WYNIKI KOBIET – zobacz
WYNIKI MĘŻCZYZN – zobacz
WYNIKI PAR – zobacz

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).