Podziękowanie dla sponsorów za okazaną pomoc

Roman Bartkowiak

Prezes Zarządu Towarzystwa Sportowego Kręglarzy Kościańskich "Jedność", licencjonowany sędzia klasy III oraz trener - autor poniższego artykułu.
Roman Bartkowiak

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli za wsparcie finansowe i rzeczowe, które otrzymaliśmy jako Klub Sportowy TSKK „Jedność Kościan” przy organizacji wszystkich tegorocznych zawodów kręglarskich o zasięgu lokalnym i powiatowym.

Idea rozwoju fizycznego jest bardzo ważna i co najważniejsze nadal dostrzegana przez ludzi. Sport to zwłaszcza dla dzieci i młodzieży jedna z dróg rozwoju. Jednak, aby go uprawiać potrzebni są ludzie dobrej woli.

Nasz klub może się przyczynić do rozwoju młodych ludzi właśnie dzięki Państwa ofiarności, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy i jednocześnie zapraszamy do współpracy podczas kolejnych organizowanych przez nas imprez sportowych. Szczególne podziękowania kierujemy do:

– Pani Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Adamczak
– Pana Posła Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Ziemniaka
– Firmy Budowlanej Sabud Zdzisław Szyguła
– Biura Rachunkowego Jerzy Szyguła
– Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
– PSS Społem Kościan
– Piekarni Marek Sworacki
– Piekarni Walenciak Sp. J.
– Hurtowni BAS w Kościanie
– Przedsiębiorstwa Produkcji Spożywczej FRYKAS Sp. z. o. o
– Urzędu Miejskiego w Kościanie
– Starostwa Powiatowego w Kościanie

Dziękujemy również sponsorom, którzy chcieli pozostać anonimowi, a także tym, których być może pominęliśmy przez nieuwagę.

Ze sportowym pozdrowieniem

„DOBRY RZUT”

Zarząd TSKK JEDNOŚĆ Kościan