Pożegnanie pierwszego kierownika PZK

Radosław Stachowiak

W sobotę 14.07.2012 na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie pożegnaliśmy zmarłego mgr Andrzeja Łuczaka – pierwszego Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Kręglarskiego w Poznaniu. Wśród licznie zebranej Rodziny, przyjaciół, kolegów z pracy i znajomych zmarłego pożegnała Go również skromna, ale reprezentatywna, grupa kręglarzy w osobach:

prezesów Honorowych Polskiego Związku Kręglarskiego – Grzegorza Cwojdzińskiego i Bronisława Bednarka, równocześnie aktualnego prezesa Klubu Sportowego „Czarna Kula”, Prezesa Honorowego tego klubu Stanisława Przybylskiego i członka Jacka Toboły. Obecny był również prezes Towarzystwa Sportowego Kręglarzy Kościańskich „Jedność” Roman Bartkowiak.

Andrzej Łuczak urodził się w 1947 roku w Kościanie, Liceum i Akademię Wychowania Fizycznego ukończył w Poznaniu. Z ramienia Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej opiekował się Radą Wojewódzką Federacji Sportowej „Ogniwo”, której członkiem był KS „Czarna Kula” – stąd zainteresowanie Jego kręglarstwem. W chwili powołania Polskiego Związku Kręglarskiego w 1976 roku, nie było wśród kręglarzy nikogo będącego absolwentem AWF, a tego, jak w każdym polskim związku sportowym, wymagało stanowisko Kierownika Wyszkolenia. Z dniem 1 stycznia 1976 r. podjął pracę w Związku na niepełnym wymiarze godzin. Na prośbę Związku został przyjęty, przez zaprzyjaźniony związek kręglarski w Brnie, na kurs instruktorów, który ukończył. W tych pionierskich dla działaczy Związku czasach trzeba było opracować zarówno nowe regulaminy kadry, jak i plany szkoleniowe dla zawodników i instruktorów. Pracując w Komisji Szkoleniowej PZK był współautorem pierwszej klasyfikacji sportowej i nowego Kręglarskiego Regulaminu Sportowego. Wszystko wówczas w sprawach szkoleniowych odbywało się po raz pierwszy, m.in.: powołanie kadry narodowej, konsultacja kadry w Brzesku itd. Zmarły Andrzej wywiązał się z tych wszystkich obowiązków bez zarzutu, czego wyrazem były m.in. odznaczenia, jakie otrzymał podczas II Krajowego Zjazdu Delegatów PZK: „Zasłużony dla kręglarstwa” i „Honorowy Dysk WKKFiT”. W roku 1977 przygotował i prowadził z dużym powodzeniem reprezentację Polski na Mistrzostwach Europy Juniorów w Zagrzebiu, a rok później na Mistrzostwach Świata Seniorów w Lucernie, w Szwajcarii.

Funkcję Kierownika Wyszkolenia pełnił do marca 1980 roku, a następnie przez kilka lat trenował zawodniczki i zawodników macierzystego klubu – „Czarna Kula”, w tamtych latach najsilniejszy klub kręglarski w Polsce. Kilka razy sam startował w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów z roku na rok osiągając co raz lepsze rezultaty i miejsca.

Andrzej Łuczak, pomimo krótkiej swej pracy i działalności w naszym sporcie dobrze się zasłużył kręglarstwu i szkoda, że nie doczekał się przyrzeczonej nowej kręgielni klasycznej w Kościanie, gdzie przydały by się Jego umiejętności i doświadczenie.

Cześć Jego Pamięci!

Grzegorz Cwojdziński
Honorowy Prezes Polskiego Związku Kręglarskiego

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).