Pożegnanie pierwszego kierownika PZK

Radosław Stachowiak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Sportowego Kręglarzy Kościańskich "Jedność", twórca i administrator serwisu www.jednosckoscian.pl - autor poniższego artykułu.
Radosław Stachowiak

W sobotę 14.07.2012 na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie pożegnaliśmy zmarłego mgr Andrzeja Łuczaka – pierwszego Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Kręglarskiego w Poznaniu. Wśród licznie zebranej Rodziny, przyjaciół, kolegów z pracy i znajomych zmarłego pożegnała Go również skromna, ale reprezentatywna, grupa kręglarzy w osobach:

prezesów Honorowych Polskiego Związku Kręglarskiego – Grzegorza Cwojdzińskiego i Bronisława Bednarka, równocześnie aktualnego prezesa Klubu Sportowego „Czarna Kula”, Prezesa Honorowego tego klubu Stanisława Przybylskiego i członka Jacka Toboły. Obecny był również prezes Towarzystwa Sportowego Kręglarzy Kościańskich „Jedność” Roman Bartkowiak.

Andrzej Łuczak urodził się w 1947 roku w Kościanie, Liceum i Akademię Wychowania Fizycznego ukończył w Poznaniu. Z ramienia Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej opiekował się Radą Wojewódzką Federacji Sportowej „Ogniwo”, której członkiem był KS „Czarna Kula” – stąd zainteresowanie Jego kręglarstwem. W chwili powołania Polskiego Związku Kręglarskiego w 1976 roku, nie było wśród kręglarzy nikogo będącego absolwentem AWF, a tego, jak w każdym polskim związku sportowym, wymagało stanowisko Kierownika Wyszkolenia. Z dniem 1 stycznia 1976 r. podjął pracę w Związku na niepełnym wymiarze godzin. Na prośbę Związku został przyjęty, przez zaprzyjaźniony związek kręglarski w Brnie, na kurs instruktorów, który ukończył. W tych pionierskich dla działaczy Związku czasach trzeba było opracować zarówno nowe regulaminy kadry, jak i plany szkoleniowe dla zawodników i instruktorów. Pracując w Komisji Szkoleniowej PZK był współautorem pierwszej klasyfikacji sportowej i nowego Kręglarskiego Regulaminu Sportowego. Wszystko wówczas w sprawach szkoleniowych odbywało się po raz pierwszy, m.in.: powołanie kadry narodowej, konsultacja kadry w Brzesku itd. Zmarły Andrzej wywiązał się z tych wszystkich obowiązków bez zarzutu, czego wyrazem były m.in. odznaczenia, jakie otrzymał podczas II Krajowego Zjazdu Delegatów PZK: „Zasłużony dla kręglarstwa” i „Honorowy Dysk WKKFiT”. W roku 1977 przygotował i prowadził z dużym powodzeniem reprezentację Polski na Mistrzostwach Europy Juniorów w Zagrzebiu, a rok później na Mistrzostwach Świata Seniorów w Lucernie, w Szwajcarii.

Funkcję Kierownika Wyszkolenia pełnił do marca 1980 roku, a następnie przez kilka lat trenował zawodniczki i zawodników macierzystego klubu – „Czarna Kula”, w tamtych latach najsilniejszy klub kręglarski w Polsce. Kilka razy sam startował w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów z roku na rok osiągając co raz lepsze rezultaty i miejsca.

Andrzej Łuczak, pomimo krótkiej swej pracy i działalności w naszym sporcie dobrze się zasłużył kręglarstwu i szkoda, że nie doczekał się przyrzeczonej nowej kręgielni klasycznej w Kościanie, gdzie przydały by się Jego umiejętności i doświadczenie.

Cześć Jego Pamięci!

Grzegorz Cwojdziński
Honorowy Prezes Polskiego Związku Kręglarskiego