Przeciętne wyniki kościańskich kręglarzy w Brzesku

Radosław Stachowiak

W dniach 15-16 października w Brzesku (woj. małopolskie) rozegrane zostały pierwsze w sezonie 2021/2022, w ramach cyklu Turnieju Miast, ogólnopolskie zawody w kręglarstwie klasycznym w grze do pełnych. W rywalizacji sportowej wzięło udział łącznie 76 zawodników i zawodniczek z Małopolski oraz z Wielkopolski, w tym 15 kręglarzy z Kościana.

Pierwsza grupa kościańskich kręglarzy, aby dotrzeć do Brzeska na czas i zagrać w sobotę o 9:00 rano wyruszyła w trasę już w piątek. Kościaniacy pod względem sportowym nie mogą jednak zaliczyć swoich startów do udanych. Wyniki jakie osiągnęli w Brzesku znacząco odbiegały bowiem od najlepszych rezultatów jakie zazwyczaj osiągają na terenie województwa wielkopolskiego. Na ich dyspozycję sportową miała zapewne wpływ kilkugodzinna i mało komfortowa podróż samochodami (trasa z Kościana do Brzeska liczyła blisko 500 km). Niemniej jednak kręglarze TSKK “Jedność” powrócili z tej weekendowej eskapady w bardzo dobrych nastrojach, ponieważ udało im się przy okazji odwiedzić kilka ciekawych miejsc m.in. Zamek w Starym Wiśniczu, Wieliczkę, Zamek królewski w Niepołomicach, Most na rzece Raba, Gawłów i Krzyżanowice Śląskie, Zamek Lipowiec w Babicach, Skansen koło Chorzowa oraz Park rozrywki Energylandia w Zatorze.

Wracając jednak do samego turnieju, to najlepiej z kościańskich kręglarzy zaprezentował się Marek Nowak, który z wynikiem 340 strąconych kręgli zajął w klasyfikacji mężczyzn 31 miejsce. Pozostali reprezentanci TSKK “Jedność” zajęli następujące lokaty: Marek Borowiak (34m. – 338 kręgli), Wiesław Brzóska (38m. – 335 kręgli), Sebastian Bartkowiak (48m. – 314 kręgli), Roman Bartkowiak (50m. – 301 kręgli), Adrian Książkiewicz (51m. – 297 kręgli), Sebastian Rybarczyk (53m. – 284 kręgle), Marek Malicki (55m. – 271 kręgli), Dariusz Książkiewicz (56m. – 200 kręgli). Każdy z panów zdobył po 5 punktów zliczanych do indywidualnego rankingu mężczyzn w ramach cyklu Turnieju Miast. W kategorii mężczyzn tryumfował Krzysztof Soból z Brzeska (381 kręgli), drugie miejsce zajął Krzysztof Kurpisz z Leszna (378 kręgli), a trzecie Karol Kęsy z Poznania (377 kręgli).

W kategorii kobiet spośród zawodniczek TSKK “Jedność najlepszy wynik 324 strąconych kręgli uzyskała Dorota Borowiak, które zajęła ostatecznie 11 miejsce i zdobyła 100 punktów do indywidualnego rankingu kobiet. Kolejne nasze 3 reprezentantki Joanna Bartkowiak (315 kręgli, 80 punktów do klasyfikacji indywidulanej), Galina Paszyńska (309 kręgli, 50 punktów do klasyfikacji indywidualnej) i Rita Książkiewicz (183 kręgle, 10 punktów do klasyfikacji indywidualnej) ukończyły zawody odpowiednio na miejscu 13-tym, 16-tym i 20-tym.

Fot. archiwum TSKK Jedność

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).