SPINKO CUP – Turniej Miast – Leszno

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

08.12.2018 na kręgielni w Lesznie rozegrano turniej Spinko Cup, typowanego do cyklu Turnieju Miast. W zawodach udział wzięło łącznie 96 zawodników.

TSKK Jedność Kościan reprezentowało: 3 kobiety oraz 7 mężczyzn.
Bardzo wysokie 3 miejsce zajął Marek Borowiak.

Pozostali zawodnicy TSKK zajęli następujące miejsca:

Mężczyźni:

26. Roman Bartkowiak – 355 pkt

49. Grzegorz Brodowiak – 342 pkt

66. Marek Malicki – 319 pkt

67. Sebastian Bartkowiak – 317 pkt

71. Marcin Bobrowski – 276 pkt

72. Eugeniusz Flisikowski – 252 pkt

Kobiety:

8. Dorota Borowiak – 350 pkt

20. Galina Paszyńska – 330 pkt

23. Joanna Bartkowiak – 316 pkt

 

W klasyfikacji Turnieju Miast zajęliśmy bardzo wysokie 4 miejsce, ustanawiając średnią na poziomie 363 kręgli.

 

Ze sportowym pozdrowieniem
Sebastian Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).