Szymon, Zuzanna i Oliwia w pierwszej 20-ce na 38 Wielkopolska Zaprasza

Radosław Stachowiak

W dniach 24-27 września 2020 roku na torach kręgielni Czarnej Kuli w Poznaniu odbyły się 38 ogólnopolskie zawody w kręglarstwie klasycznym dzieci i młodzieży „Wielkopolska Zaprasza 2020”. Organizatorami turnieju był Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu i KS Czarna Kula w Poznaniu. Zawody rozegrano w pięciu kategoriach wiekowych – dzieci, młodziczek, młodzików, juniorek młodszych i juniorów młodszych.

W zawodach, w których wzięło udział łącznie 64 młodych zawodników, klub TSKK Jedność Kościan reprezentował tercet zawodniczy: Szymon Bartkowiak, Oliwia Bobrowska i Zuzanna Kleina.

W kategorii dzieci jedyny nasz reprezentant Szymon Bartkowiak z wynikiem 207 strąconych kręgli ukończył zawody na 14 miejscu. Warto zaznaczyć, że Szymon w stosunku do ubiegłym roku poprawił swój wynik o 15 kręgli (red. – na 37 Wielkopolska Zaprasza 2019 – strącił 192 kręgle i zajął 21 miejsce).

W kategorii młodziczek najlepsza z naszych dziewcząt Zuzanna Kleina z wynikiem 234 punktów zajęła ostatecznie 16 miejsce, natomiast druga z naszych reprezentantek Oliwia Bobrowska z wynikiem 212 punktów uplasowała się na 17 pozycji.

Fot. archiwum TSKK Jedność

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).