Torby i skarpetki sportowe dla członków TSKK “Jedność”

Radosław Stachowiak

Członkowie Towarzystwa Sportowego Kręglarzy Kościańskich “Jedność” otrzymali klubowe skarpetki oraz torby sportowe. Zakup akcesoriów sportowych był możliwy dzięki pozyskanej dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w ramach realizacji zadania publicznego pn. “Rozwój kręglarstwa sportowego w Kościanie”.

Wyposażenie naszych zawodników w podstawową bieliznę sportową i torby sportowe to kolejne działanie wpisujące się w przyjęty w IV kwartale 2019 roku plan działalności sportowej TSKK “Jedność”. W ciągu ostatnich czterech lat przy udziale środków zewnętrznych możliwy był zakup podstawowych strojów sportowych (koszulka i spodenki), dresów sportowych i zamiennych koszulek do gry typu POLO. W tym roku zdecydowaliśmy, że pozyskaną dotację przeznaczymy m.in. na doposażenie członków w jednolite skarpetki i torby sportowe, które posłużą do transportu odzieży na zawody.informuje prezes TSKK “Jedność” Roman Bartkowiak.

Koszt zakupu 100 par skarpetek i 50 toreb sportowych wyniósł łącznie 5300, 11 zł. W ramach udzielonej dotacji opłaciliśmy także klubową roczną składkę członkowską na rzecz Polskiego Związku Kręglarskiego w kwocie 200 zł, która jest niezbędna, aby nasi zawodnicy mogli brać udział w zawodach i rozgrywkach kręglarskich objętych patronatem Polskiego Związku Kręglarskiegowyjaśnia wiceprezes TSKK “Jedność” Marek Malicki.

OPIS SKARPETEK:
– skarpetki bawełniane (kolor dominujący biały) typu quarter z nazwą klubu TSKK “Jedność” Kościan (napis wykonano techniką wrabiania)
– pięta i palce pokryte zostały materiałem Prolen ® Siltex AG+ (materiał antybakteryjny i przeciwgrzybiczny)

OPIS TORBY SPORTOWEJ:
– torby sportowe z odpinanym i regulowanym paskiem na ramię (granatowo-niebieskie) o wymiarach 55 x 25 x 30 cm
– torby posiadają kieszenie na suwak: 2 boczne i przednią z wejściem na słuchawki
– materiał, z którego zostały wykonane torby to poliestr 600D

Na każdej torbie sportowej umieszczone zostało:
– kolorowe logo miasta Kościana „Kościan – W sercu Wielkopolski” (element promocyjny Kościana) – zgodnie z dyspozycją §6 pkt 1 umowy nr EK.524.14.25.2022 z dnia 22 lutego 2023 r.
– nazwa (kolor biały) i herb TSKK „Jedność” (kolorowy)
– element graficzny dwóch kręgli z kulą (kolor biały).

Nadruki na torbach sportowych zostały wykonano metodą sublimacji. Powyższe działanie zostało zrealizowane w 100% – zgodnie z zakładanymi zamierzeniami.

Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność” realizując zakup skarpetek i toreb sportowych w ramach niniejszego zadania publicznego nie było zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (wyłączenie ustawowe) oraz zgodnie z zawartą umową z Gminą Miejską Kościan nie było zobowiązane do wniesienia wkładu osobowego i rzeczowego w realizację przedmiotowego zadania publicznego.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).