Trójmecz START Gostyń – SGLK Gostyń – Jedność Kościan

Radosław Stachowiak

W ramach sparingu dnia 21.04.2012 r. na kręgielni klasycznej w Gostyniu odbył się trójmecz pomiędzy Start Gostyń – SGLK Gostyń – Jedność Kościan. Był to pierwszy tego typu mecz od założenia TSKK Jedność. Uzyskano następujące wyniki:

START GOSTYŃ:

1. Dutkiewicz Piotr – 591 pkt
2. Piotrowiak Tomasz – 488 pkt
3. Osiewicz Jakub – 562 pkt
4. Sierżant Tomasz – 543 pkt
5. Jakubowski Robert – 522 pkt
6. Mendyka Piotr – 515 pkt

JEDNOŚĆ KOŚCIAN:

1. Langner Marcin – 313 pkt
2. Brzóska Wiesław – 429 pkt
3. Bartkowiak Sebastian – 377 pkt
4. Borowiak Dorota – 372 pkt
5. Bartkowiak Roman – 450 pkt
6. Paszyńska Galina – 384 pkt

SGLK GOSTYŃ:

1. Zagata Andrzej – 532 pkt
2. Klimański Zbigniew – 513 pkt
3. Klimańska Elżbieta – 462 pkt
4. Podyma Marek – 486 pkt
5. Zagata Paweł – 489 pkt
6. Zagata Bogusław – 522 pkt

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).