Turniej Miast 2020 w Gostyniu zakończony

Radosław Stachowiak

W sobotę 1 lutego 2020 roku odbył się w Gostyniu czwarty turniej z cyklu Turnieju Miast rozgrywanego przez amatorów w grze do pełnych. W turnieju uczestniczyło łącznie 105 zawodników z Leszna, Tarnowa Podgórnego, Sierakowa, Wronek, Tucholi, Brzeska, Poznania, Kościana, Śremu, Pleszewa, Lubina i oczywiście z Gostynia. Barwy TSKK „Jedność” reprezentowało 12 zawodników (3 panie i 9 mężczyzn).

W kategorii kobiet z wynikiem 375 kręgli zwyciężyła Joanna Kurpisz z Leszna. Drugie miejsce z wynikiem 352 strąconych kręgli zajęła Izabela Rucińska z Pleszewa, a trzecie miejsce Danuta Priebe z Tarnowa Pdogórnego, która strąciła 350 kręgli.

Na 8 pozycji z rezultatem 333 kręgli uplasowała się zawodniczka TSKK „Jedność” Galina Paszyńska, na pozycji 12-tej Dorota Borowiak z wynikiem 318 strąconych kręgli, a na pozycji 20-tej Joanna Bartkowiak z wynikiem 291 strąconych kręgli.

W kategorii mężczyzn tryumfował Mikołaj Hajnsz z Gostynia (399 kręgli), drugie miejsce zajął Ryszard Kotra z Brzeska (383 kręgle), a trzecie Norbert Szymański z Leszna (380 kręgli). Najlepszy wynik z reprezentantów TSKK „Jedność” osiągnął Marek Borowiak, który strącił 337 kręgli i zajął ostatecznie 61 miejsce. Pozostali zawodnicy z Kościana zajęli następujące miejsca: 64 miejsce – Grzegorz Brodowiak (336 kręgli), 71 miejsce – Sebastian Bartkowiak (329 kręgli), 72 miejsce – Roman Bartkowiak (328 kręgli), 79 miejsce – Wiesław Brzóska (313 kręgli), 80 miejsce – Eugeniusz Flisikowski (309 kręgli), 82 miejsce – Marcin Bobrowski (273 kręgle), 83 miejsce – Sebastian Rybarczyk (233 kręgle), 84 miejsce – Radosław Stachowiak (222 kręgle).

W klasyfikacji drużynowej miast tym razem zwyciężyło Leszno przed Gostyniem i Brzeskiem.

Po czterech turniejach w klasyfikacji miast Kościan z łącznym wynikiem 540 punktów znajduje się na 10 miejscu.

Turniej Miast Gostyń 2020 – Wyniki

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).