Turniej Niepodległości w Śremie

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

11 listopada 2017 roku  na kręgielni parkietowej w Śremie odbył się Turniej Niepodległości. W turnieju udział wzięli także zawodnicy z naszego klubu.Turniej zakończył się rekordem kręgielni, który pobił Rafał Wachowiak zdobywając 304 pkt. Podsumowując:

Mężczyźni zrzeszeni:

1. Rafał Wachowiak 304 pkt

2. Zbigniew Staniszewski 292 pkt

3. Tomasz Wojciechowski 291 pkt

Kobiety zrzeszone:

1. Krystyna Kocemba 288 pkt

2. Maria Michałowska 282 pkt

3. Grażyna Wojciechowska 280 pkt

Mężczyźni niezrzeszeni:

1. Janusz Dutkiewicz 271 pkt

2. Marek Jabłoński 267 pkt

3. Marcin Michalak 263 pkt

Kobiety niezrzeszone:

1. Aleksandra Bartkowiak 262 pkt

2. Agnieszka Kędra 248 pkt

3. Anna Wojciechowska 230 pkt

Młodzież:

1. Kacper Przepiórka 123 pkt

2. Wiktoria Kotowska 104 pkt

3. Oliwia Bobrowska 95 pkt

Uhonorowano także medalem najmłodszego zawodnika Szymona Bartkowiaka, który wykulał 36 pkt. W turnieju udział wzięło w sumie 76 zawodników w tym 17 z Kościana: 7 mężczyzn zrzeszonych i 2 niezrzeszonych, 3 kobiety zrzeszone i 2 niezrzeszone, 2 młodzieży i 1 dziecko. Dwójka naszych zawodników uplasowała się na podium.

Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Bartkowiak w klasyfikacji kobiet niezrzeszonych, a 3 miejsce przypadło Oliwii Bobrowskiej w klasyfikacji młodzieży. Tuż za podium na 4 miejscu wśród kobiet zrzeszonych uplasowała się Galina Paszyńska. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Ze sportowym pozdrowieniem

Dobry Rzut

Sebastian Bartkowiak

 

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).