Turniej Niepodległościowy o Puchar Starosty w Śremie

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Tegoroczny Kręglarski Turniej Niepodległości (dwudziesty pierwszy) po raz czwarty był rozgrywany o Puchar Starosty Śremskiego. Rywalizowało w nim 89 osób ze Śremu, Kościana, Poznania, Tarnowa Podgórnego, Wronek i Niemiec (6 kręglarzy niemieckich grało w kategorii mężczyźni zrzeszeni). Turniej miał charakter otwarty, a więc grały także osoby niezrzeszone. Turniej rozgrywano w pięciu kategoriach: dzieci i młodzież do 15 lat, kobiety amatorki, kobiety zrzeszone, mężczyźni amatorzy, mężczyźni zrzeszeni. Gracze z najmłodszej kategorii oddawali po 20 rzutów, a dorośli po 60 rzutów. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchary, medale i dyplomy, a osoby z miejsc II i III medale i dyplomy.

Najlepsze wyniki uzyskali (w nawiasach liczba startujących):

Dzieci i młodzież do 15 lat (13):
1. Kacper Przepiórka – 128
2. Wiktoria Kotowska – 104
3. Oliwia Bobrowska – 97
4. Zofia Krystkowiak – 91
5. Oliwia Redlicka – 89
6. Szymon Bartkowiak – 89

Kobiety amatorki (9):
1. Dorota Matelska – 378
2. Arleta Lembicz – 357
3. Teresa Hajder – 340
4. Grażyna Pałasz – 322
5. Barbara Dobierska – 318
6. Ewa Mydlarz – 309

Kobiety zrzeszone (15):
1. Krystyna Kocemba – 438
2. Grażyna Wojciechowska – 431
3. Maria Michałowska – 426
4. Krystyna Jechura – 415
5. Jolanta Janowicz – 414
6. Dorota Borowiak – 412

Mężczyźni amatorzy (21):
1. Janusz Dutkiewicz – 410
2. Eugeniusz Flisikowski – 396
3. Piotr Nowak – 393
4. Witold Zenker – 383
5. Łukasz Ustasiak – 382
6. Włodzimierz Mydlarz – 365

Mężczyźni zrzeszeni (31):
1. Zbigniew Staniszewski – 446
2. Rafał Wachowiak – 440
3. Marcin Barnak – 435
4. Udo Sandow – 431
5. Tomasz Wojciechowski – 429
6. Roman Bartkowiak – 429

Zwycięzcy Turnieju o Puchar Niepodległości od 2004 roku:

2004 – Aleksandra Bugajewska
2005 – Wiesław Hantkiewicz
2006 – Czesław Jankowski

Kobiety:
2007 – Zofia Michalak
2008 – Zofia Michalak
2009 – Grażyna Wojciechowska
2010 – Maria Michałowska
2011 – Agnieszka Gorzelańczyk
2012 – Małgorzata Bartkowiak
2013 – Małgorzata Bartkowiak
2014 – Ewa Kuflińska

Mężczyźni:
2007 – Andrzej Ślenzak
2008 – Roman Robaszyński
2009 – Wiesław Hantkiewicz
2010 – Rafał Wachowiak
2011 – Rafał Wachowiak
2012 – Zbigniew Staniszewski
2013 – Jacek Łaznowski
2014 – Zbigniew Staniszewski

Zwycięzcy Turnieju Niepodległości o Puchar Starosty od 2015 roku:

Kobiety:
2015 – Maria Michałowska
2016 – Ewa Kuflińska
2017 – Krystyna Kocemba
2018 – Krystyna Kocemba

Mężczyźni:
2015 – Roman Bartkowiak
2016 – Rafał Wachowiak
2017 – Rafał Wachowiak
2018 – Zbigniew Staniszewski

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).