Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Kościana

Radosław Stachowiak

22 października 2011 roku na Kręgielni w Lesznie odbył się III Indywidualne Mistrzostwa o puchar Burmistrza Miasta Kościana na torach klasycznych. W zawodach wzięy udział 52 osoby, w tym 12 dzieci, 18 kobiet i 22 mężczyzn.

KLASYFIKACJA DZIECI

1. MARTYNA KUCZMA – 72 pkt.
2. BARTOSZ MATUSZEWSKI – 68 pkt.
3. ADRIAN WICHTOWSKI – 66 pkt.
4. BORYS NAGLIK – 60 pkt.
5. MAKSYMILIAN MAĆKOWIAK – 59 pkt.
6. ALEKSANDRA BARTKOWIAK – 57 pkt.
7. ALEKSANDRA NAPIERAŁA – 49 pkt.
8. ADRIANNA WOJCIECHOWSKA – 42 pkt.
9. JAKUB OCHMAŃSKI – 41 pkt.
10. OLIVIER WOJCIECHOWSKI – 35 pkt.
11. ADAM WABIŃSKI – 34 pkt.
12. FILIP WABIŃSKI – 29 pkt.

KLASYFIKACJA KOBIET

1. MARTA SZKODZIŃSKA – 205 pkt.
2. SYLWIA KRZYŻAŃSKA – 195 pkt.
3. DOROTA BOROWIAK – 178 pkt.
4. GALINA PASZYŃSKA – 162 pkt.
5. IRMINA NAGLIK – 153 pkt.
6. JOANNA BARTKOWIAK – 153 pkt.
7. KAROLINA WABIŃSKA – 153 pkt.
8. BEATA ADAMSKA – 133 pkt.
9. DANUTA BARTKOWIAK- 130 pkt.
10. MONIKA PRZYDRÓŻNA – 118 pkt.
11. ANETA OCHMAŃSKA – 107 pkt.
12. JOANNA ZEMLER – 105 pkt.
13. AURELIA STACHOWIAK – 101 pkt.
14. ANNA BRZÓSKA – 98 pkt.
15. ELŻBIETA FRANEK – 98 pkt.
16. MIROSŁAWA WOJCIECHOWSKA – 97 pkt.
17. KAROLINA MAĆKOWIAK – 88 pkt.
18. URSZULA BRODOWIAK – 76 pkt.

KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN

1. ROMAN BARTKOWIAK – 223 pkt.
2. SEBASTIAN BARTKOWIAK – 201 pkt.
3. ŁUKASZ NAGLIK – 200 pkt.
4. WIESŁAW BRZÓSKA – 197 pkt.
5. MAREK BOROWIAK – 194 pkt.
6. JAROSŁAW NAPIERAŁA – 189 pkt.
7. MARIAN WOJCIECHOWSKI – 183 pkt.
8. MARCIN LANGNER – 179 pkt.
9. CZESŁAW WICHTOWSKI – 167 pkt.
10. WŁODZIMIERZ PRZYDRÓŻNY – 162 pkt.
11. MACIEJ GIERCZYŃSKI – 149 pkt.
12. JAROSŁAW STACHOWIAK – 149 pkt.
13. JAKUB KULASIŃSKI – 147 pkt.
14. LESZEK GIERCZYŃSKI – 142 pkt.
15. GRZEGORZ BRODOWIAK – 142 pkt.
16. SEBASTIAN ZBOROWSKI – 140 pkt.
17. WITOLD ZEMLER – 135 pkt.
18. MACIEJ STACHOWSKI – 129 pkt.
19. HUBERT ZEMLER – 122 pkt.
20. PIOTR PUZYREWICZ – 122 pkt.
21. ROBERT WICHTOWSKI – 112 pkt.
22. MACIEJ OCHMAŃSKI – 103 pkt.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).