Turniej o Puchar Prezesa TSKK Jedność Kościan

Radosław Stachowiak

Dnia 03.02.2013r. na kręgielni parkietowej w Śremie rozegrano po raz pierwszy Turniej o Puchar Prezesa TSKK Jedność. W zawodach udział wzięły 32 osoby, 16 kobiet i 16 mężczyzn. Każdy z grających oddawał 40 rzutów, po 20 na każdym torze. Turniej toczył się w niezwykle miłej atmosferze, a emocje trwały praktycznie do końca, aby ostatnim meczem rozstrzygnąć 3 miejsce w śród kobiet.

Podobne emocje zafundowali mężczyźni rozstrzygając ostatnim meczem o zajęciu 2 miejsca. Każdy z uczestników otrzymał poczęstunek, przygotowany przez członków Towarzystwa. Dla zwycięzców ufundowany został Puchar za I miejsce. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom.

Klasyfikacja Kobiet:

1. Dorota Borowiak – 264 pkt
2. Galina Paszyńska – 254 pkt
3. Marta Szkodzińska – 251 pkt
4. Joanna Bartkowiak – 244 pkt
5. Joanna Napierała – 233 pkt
6. Sylwia Krzyżańska – 226 pkt
7. Weronika Barcz – 216 pkt
8. Magdalena Napierała – 212 pkt
9. Irmina Naglik – 199 pkt
10. Iwona Barcz – 197 pkt
11. Monika Przydróżna – 188 pkt
12. Rita Książkiewicz – 179 pkt
13. Mirosława Wojciechowska – 171 pkt
14. Danuta Bartkowiak – 171 pkt
15. Małgorzata Manujłow – 158 pkt
16. Krystyna Malicka – 121 pkt

Klasyfikacja Mężczyzn:

1. Marek Borowiak – 278 pkt
2. Sebastian Bartkowiak – 267 pkt
3. Wiesław Brzóska – 253 pkt
4. Łukasz Naglik – 243 pkt
5. Jarosław Napierała – 240 pkt
6. Witalij Manujłow – 236 pkt
7. Hubert Zemler – 224 pkt
8. Czesław Wichtowski – 214 pkt
9. Marian Wojciechowski – 212 pkt
10. Witold Zemler – 206 pkt
11. Marek Malicki – 195 pkt
12. Mirosław Piskorek – 189 pkt
13. Włodzimierz Przydróżny – 187 pkt
14. Błażej Napierała – 179 pkt
15. Dariusz Książkiewicz – 167 pkt
16. Jacek Barcz – 165 pkt

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).