Turniej o tytuł Mistrza klubu – “Rzuty Królewskie 2022”

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

W dniu 10.12.2022r. od godz. 9.30 na kręgielni klasycznej w Gostyniu odbędzie się planowany w harmonogramie imprez klubowy Turniej o tytuł Mistrza Klubu “Rzuty królewskie 2022” .

W imprezie mają prawo startu wyłącznie członkowie . Proszę o potwierdzenie udziału do dnia 07.12.2022r. Regulamin i bloki startowe zostaną podane po 07.12.2022r.

Wstępne bloki startowe widniejące poniżej ulegną zmianie po 07.12.2022 po dokonaniu zgłoszeń.

Zgłoszenia udziału u Prezesa klubu Romana Bartkowiaka lub Sebastiana Bartkowiaka.

 

Bloki startowe:

Blok nr 1 – 9.30-10.00

 1. Piotr Ratajczak
 2. Szymon Bartkowiak
 3. Kajetan Koller
 4. Oliwia Bobrowska

Blok nr 2 – 10.00 – 10.30

 1. Izabela Bogacka
 2. Mirosława Wojciechowska
 3. Dariusz Książkiewicz
 4. Danuta Bartkowiak
 5. Rita Książkiewicz
 6. Andrzej Piętka

Blok nr 3 – 10.30 – 11.00

 1. Grzegorz Brodowiak
 2. Sebastian Bartkowiak
 3. Sebastian Rybarczyk
 4. Witold Zemler
 5. Marcin Bobrowski
 6. Hubert Ratajczak

Blok nr 4 – 11.00-11.30

 1. Dorota Borowiak
 2. Roman Bartkowiak
 3. Eugeniusz Flisikowski
 4. Marek Malicki
 5. Marian Wojciechowski
 6. Bartosz Ratajczak

Blok nr 5 – 11.30-12.00

 1. Joanna Bartkowiak
 2. Marek Borowiak
 3. Stanisław Janek
 4. Krystian Książkiewicz
 5. Wiesław Brzóska
 6. Marek Nowak

 

REGULAMIN ZAWODÓW:

 1. Cel rozgrywek

– Popularyzacja kręglarstwa sportowego wśród członków klubu TSKK „Jedność Kościan

– VII Indywidualny Turniej w kręglarstwie klasycznym – rozgrywki klubowe TSKK „Jedność Kościan” w kategoriach kobiet, mężczyzn , młodzików i dzieci.

– Turniej jest nieodpłatny wyłącznie dla członków klubu.

2. Termin i miejsce

– Turniej odbędzie się na torach kręgielni OSiR w Gostyniu przy ul. Strzeleckiej 27 w dniu 10.12.2022r. od. Godz. 9.30.

3. Indywidualny udział zawodników

– Indywidualne zgłoszenia w kategoriach kobiet, mężczyzn, dzieci i młodzików do dnia 07.12.2022r.

4. System rozgrywek

Turniej rozgrywany będzie typowo rekreacyjnie w grze do pełnej „9”.

Zawodnicy zgłaszają się na 30 minut przed startem u sędziego głównego.

– Kategoria dzieci – 40 rzutów – zmiana torów po 20 rzutach /20×2/- małe kule . Rzuty ważne poprzedzone dwoma rzutami próbnymi.

– Kategoria młodzików – 60 rzutów – zmiana torów po 30 rzutach /30×2/. Rzuty ważne będą poprzedzone dwoma rzutami próbnymi.

– Kategoria kobiet i mężczyzn – 60 rzutów – zmiana torów po 30 rzutach /30×2/. Rzuty ważne będą poprzedzone dwoma rzutami próbnymi.

O kolejności w klasyfikacji j.w. decyduje łączny wynik 60 rzutów . W przypadku uzyskania równych wyników sędzia główny decyduje o rozstrzygnięciu (dogrywka wg. ustaleń ilości rzutów, lub ilość “9”).

5. Finał „Rzuty królewskie” 2022

– kategoria kobiet -miejsca 1-6 – 20 rzutów- zmiana torów po 10 rzutach /10*2/

– kategoria mężczyzn -miejsca 1-6 – 20 rzutów- zmiana torów po 10 rzutach /10*2/

Wyniki z gry podstawowej zostaną zsumowane z wynikami z finału.

Łączny wynik wyłoni Króla i Królową na rok 2022 oraz rycerzy pary królewskiej.

6. System nagród

– W kategoriach kobiet, mężczyzn i dzieci za zajęcie

I miejsca – puchary

I- III miejsca – medale i dyplomy

IV- VI – dyplomy

Każdy z uczestników otrzymuje znaczek pamiątkowy.

Ewentualne upominki uzależnione względem sytuacji finansowej.

7. Zawody rozgrywane są zgodnie z kręglarskim regulaminem sportowym .

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub szkody zdrowotne w czasie trwania turnieju.

9. Wejście na tory wyłącznie w obuwiu sportowym.

Ze sportowym pozdrowieniem

DOBRY RZUT

 

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).