VI Memoriał im. Bolesława Brodowiaka

Sebastian Bartkowiak

Członek Zarządu Towarzystwa Sportowego Kręglarzy Kościańskich "Jedność", licencjonowany sędzia klasy III i II oraz trener - autor poniższego artykułu.
Sebastian Bartkowiak

W dniu 26.04.2015 r. na dwutorowej kręgielni parkietowej w Śremie rozegrano VI Memoriał im. Bolesława Brodowiaka, znanego nauczyciela, długoletniego działacza w Ludowych Zespołach sportowych oraz Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Turystyki, aktywnego popularyzatora i sympatyka świata kręglarskiego na ziemi śremskiej a szczególnie w Kościanie i powiecie kościańskim, w województwie, kraju i zagranicą. Organizatorem było Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność” Kościan przy współ organizacji Urzędu Miasta Kościana.

W Turnieju startowało 70 uczestników z Kościana, powiatu kościańskiego, Poznania, Kiekrza, Tarnowa Podgórnego, Śremu oraz Gdańska. Zawody rozegrano w kategoriach kobiet amatorek – 9, kobiet zrzeszonych – 11, mężczyzn amatorów – 15, mężczyzn zrzeszonych – 16 , młodzików – 10 oraz dzieci – 7.

Ufundowane puchary, statuetki, medale i dyplomy oraz nagrody, w wyżej wymienionych kategoriach wręczył z-ca przewodniczącego Rady Miasta Kościan Maciej Zielonka, rodzina – córka Monika Przydróżna i syn – Grzegorz Brodowiak oraz prezes TSKK Jedność Roman Bartkowiak. Zmagania całodniowej walki w/w kategoriach mimo małych problemów technicznych osprzętu kręgielni przebiegały bardzo sprawnie i składnie organizacyjnie przez prowadzących sędziów zawodów Krystynę Jechurę – „Sokół” Śrem oraz Sebastiana Bartkowiaka – TSKK „Jedność” Kościan.

W zawodach udział wzięło 68 osób we wszystkich kategoriach. W niezwykle miłej atmosferze oraz zdrowej rywalizacji między zawodnikami przebiegał niedzielny turniej, na co wskazują wyniki we wszystkich kategoriach wiekowych. Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc dla sponsorów VI Memoriału Bolesława Brodowiaka, poza organizatorami zawodów kierowane pod adresem „Agro-Handel” Mościszki, Piekarnia M.Sworackiego, Monika i Włodzimierz Przydróżny, Urszula i Grzegorz Brodowiak oraz Bibelot Jacek Maćkowiak.

W ocenie prezesa TSKK „Jedność” Romana Bartkowiaka organizacja zawodów, w którym każdy z zawodników otrzymał dyplom uczestnictwa, został zorganizowany profesjonalnie. Mając jednak na uwadze skazanie naszej działalności na obcych obiektach kręglarskich marzeniem naszym nadal pozostaje przywrócenie obiektu w Kościanie. Wszyscy sympatycy sportu kręglarskiego liczą na rywalizację we własnym obiekcie kręglarskim w Kościanie w niedalekiej przyszłości.

WYNIKI – zobacz