VII Mistrzostwa o Puchar Burmistrza Miasta Kościana

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Dnia 12.09.2015 na kręgielni klasycznej w Gostyniu rozegrano VII Indywidualne Mistrzostwa w kręglarstwie klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Kościana. W zawodach udział wzięło łącznie 70 osób tj.: 10 dzieci, 11 młodzików, 16 mężczyzn niezrzeszonych, 10 kobiet niezrzeszonych, 15 mężczyzn zrzeszonych, 8 kobiet zrzeszonych.

Wyniki:

Dzieci:

Rybak Wirginia 55 pkt
Wichtowski Adrian – 50 pkt
Matuszewski Bartosz – 45 pkt

Młodziki:

Bartkowiak Aleksandra – 154 pkt
Matuszewski Nikodem – 144 pkt
Wojciechowska Adrianna – 130 pkt

Mężczyźni niezrzeszeni:

Matuszewski Tomasz – 194 pkt
Zemler Hubert – 185 pkt
Michalak Marek – 169 pkt

Kobiety niezrzeszone:

Napierała Joanna – 167 pkt
Kostańska Marta – 155 pkt
Wojciechowska Mirosława – 142 pkt

Mężczyźni Zrzeszeni:

Piotr Siemaszko – 227 pkt
Brodowiak Grzegorz – 225 pkt
Bartkowiak Sebastian – 221 pkt

Kobiety Zrzeszone:

Trojan Julia – 240 pkt
Dorota Borowiak – 217 pkt
Magdalena Kaźmierczak – 214 pkt

Organizatorami turnieju byli: Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność” we współorganizacji z Urzędem Miasta Kościana. Wśród gości sobotnich zawodów pojawili się zastępca burmistrza Maciej Kasprzak oraz wiceprzewodniczący Maciej Zielonka.

Tegoroczne zawody prowadzili:
– Sebastian Bartkowiak – Sędzia główny/ Instruktor Kręglarstwa Sportowego
– Marek Malicki – Sędzia pomocniczy
– Marta Szkodzińska – Langner – Sędzia pomocniczy

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy znaczek okolicznościowy, a najlepsi w każdej kategorii zawodnicy otrzymali puchary i medale wraz z dyplomami oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez: Urząd Miejski Kościana oraz Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność”.

Była to kolejna udana zabawa oraz zdrowa rywalizacja pomiędzy zawodnikami z każdego przedziału wiekowego, na co szczególnie zwrócił uwagę wiceburmistrz Kościana Maciej Kasprzak.

Mamy jednak nadzieję, że dalsze działania organizatorów i zarządu TSKK Jedność, w tym przede wszystkim prezesa Romana Bartkowiaka, któremu to należy przypisać największe starania przy reaktywacji sportu kręglarskiego w naszym mieście jak też przy organizacji wszystkich imprez kręglarskich dla miasta, powiatu i nie tylko, przysłużą się do przywrócenia obiektu w Kościanie oraz kontynuacji tak wielkiej tradycji i historii kręglarstwa w Kościanie.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).