XXIII Międzynarodowy Puchar Polski “Parkiet 2015”

Radosław Stachowiak

Przez trzy dni 21-23.08.2015r. na torach kręgielni Ogniska TKKF „Sokół” w Śremie trwała rywalizacja w XXIII Międzynarodowym Pucharze Polski „Parkiet 2015” i w XV Międzynarodowym Turnieju Kręglarskim o Puchar Starosty.

W oficjalnym otwarciu zawodów udział wzięli między innymi: z-ca burmistrza Śremu Bartosz Żeleźny, starosta śremski Zenon Jahns, wicestarosta Janusz Przywara, szef wyszkolenia Polskiego Związku Kręglarskiego Andrzej Łoszyk i prezes Okręgowego Związku Kręglarskiego w Poznaniu Henryk Kulinowski.

Rywalizacja w zawodach stała na bardzo wysokim poziomie – ustanowiono pięć nowych rekordów – cztery na 120 rzutów i jeden na 60 rzutów (poniżej w kolejności uzyskiwania, w nawiasach poprzednie rekordy i rok uzyskania):

Maria Michałowska – 879 – rekord Polski w kategorii kobiety ( Ewa Kuflińska – 875 – 2012)

Ariane Kreutzmann – 906 – rekord kręgielni w kategorii kobiety (Kathrin Wegner – 905 – 2009)

Kurt Wilke – 920 – rekord kręgielni w kategorii mężczyźni (Norbert Wagner – 918 – 2010)

Tino Brinkmann – 930 – rekord kręgielni w kategorii mężczyźni (Kurt Wilke – 920 – 2015)

Tino Brinkman – 476 – rekord kręgielni w 60 rzutach (Daniel Kreft – 469 – 2013)

XXIII Międzynarodowy Puchar Polski rozgrywany był w trzech kategoriach: miksty czyli pary mieszane, kobiety, mężczyźni.

Klasyfikacja mikstów (DK – Dania, D – Niemcy, PL – Polska):
1. Ariane Kreutzmann i Udo Sandow (D) > 906 + 903 = 1809
2. Marianne Wilke i Kurt Wilke (D) > 879 + 920 = 1799
3. Kathrin Wegner i Tino Brinkmann (D) > 868 + 902 = 1770
4. Maria Michałowska i Rafał Wachowiak (PL) > 879 + 878 = 1757
5. Heidi Poulsen i Kim Hansen (DK) > 903 + 849 = 1752
6. Lillemor Nielsen i Jesper Nors (DK) > 849 + 880 = 1729
7. Kerstin Walz i Steffen Lorenz (D) > 846 + 881 = 1727
8. Grażyna Wojciechowska i Roman Robaszyński (PL) > 860 + 858 = 1718
9. Dorota Borowiak i Marek Borowiak (PL) > 843 + 870 = 1713
10. Alice Gad i Klaus Andersen (DK) > 838 + 873 = 1711
11. Jolanta Janowicz i Zbigniew Staniszewski (PL) > 834 + 874 = 1708
12. Krystyna Kocemba i Jacek Lewandowski (PL) > 849 + 857 = 1706
13. Regina Gawłowska i Waldemar Ruta (PL) > 851 + 833 = 1684
14. Magdalena Kaźmierczak i Tomasz Wojciechowski (PL) > 861 + 821 = 1682
15. Małgorzata Bartkowiak i Andrzej Gorzkiewicz (PL) > 839 + 833 = 1672
16. Antje Lorenz i Sven Walz (D) > 817 + 845 = 1662
17. Galina Paszyńska i Sebastian Bartkowiak (PL) > 821 + 815 = 1636

Do finału indywidualnego rozgrywanego w sobotę kwalifikowało się pięć najlepszych zawodniczek i pięciu najlepszych zawodników z mikstów.

Końcowa klasyfikacja indywidualna kobiet:
1. Ariane Kreuzmann (D) > 906 + 884 = 1790
2. Heidi Poulsen (DK) > 903 + 870 = 1773
3. Marianne Wilke (D) > 879 + 884 = 1763
4. Kathrin Wegner (D) > 868 + 889 = 1757
5. Maria Michałowska (PL) > 879 + 865 = 1744
6. Magdalena Kaźmierczak (PL) > 861
7. Grażyna Wojciechowska (PL) > 860
8. Regina Gawłowska (PL) > 851
9. Krystyna Kocemba (PL) > 849
10. Lillemor Nielsen (DK) > 849
11. Kerstin Walz (D) > 846
12. Dorota Borowiak (PL) > 843
13. Małgorzata Bartkowiak (PL) > 839
14. Alice Gad (DK) > 838
15. Jolanta Janowicz (PL) > 834
16. Galina Paszyńska (PL) > 821
17. Antje Lorenz (D) > 817

Końcowa klasyfikacja indywidualna mężczyzn:
1. Tino Brinkmann (D) > 902 + 930 = 1832
2. Kurt Wilke (D) > 920 + 885 = 1805
3. Udo Sandow (D) > 903 + 891 = 1794
4. Jesper Nors (DK) > 880 + 909 = 1788
5. Steffen Lorenz (D) > 881 + 883 = 1764
6. Rafał Wachowiak (PL) > 878
7. Zbigniew Staniszewski (PL) > 874
8. Klaus Andersen (DK) > 873
9. Marek Borowiak (PL) > 870
10. Eberhard Bretz (D) > 870
11. Rene Gutschmidt (D) > 868
12. Roman Robaszyński (PL) > 858
13. Jacek Lewandowski (PL) > 857
14. Henning Nielsen (DK) > 852
15. Kim Hansen (DK) > 849
16. Sven Walz (D) > 845
17. Tomasz Woźniak (PL) > 841
18. Waldemar Ruta (PL) > 833
19. Andrzej Gorzkiewicz (PL) > 833
20. Tomasz Wojciechowski (PL) > 821
21. Sebastian Bartkowiak (PL) > 815

W sobotę rozegrano również XV Międzynarodowy Turniej Kręglarski o Puchar Starosty Śremskiego, w którym wystartowały dwadzieścia dwie osoby reprezentujące wszystkie państwa biorące udział w zawodach. Każdy ze startujących oddawał 60 rzutów. Prowadzono wspólną klasyfikację dla kobiet i mężczyzn.

Wyniki:
1. Tino Brinkmann (D) > 476
2. Maria Michałowska (PL) > 453
3. Steffen Lorenz (D) > 444
4. Jesper Nors (DK) > 444
5. Heidi Poulsen (DK) > 441
6. Zbigniew Staniszewski (PL) > 440
7. Klaus Andersen (DK) > 439
8. Krystyna Kocemba (PL) > 438
9. Kathrin Wegner (D) > 438
10. Roman Robaszyński (PL) > 436
11. Grażyna Wojciechowska (PL) > 436
12. Rafał Wachowiak (PL) > 434
13. Sven Walz (D) > 427
14. Kerstin Walz (D) > 425
15. Marianne Wilke (D) > 423
16. Sebastian Bartkowiak (PL) > 422
17. Magdalena Kaźmierczak (PL) > 421
18. Tomasz Wojciechowski (PL) > 421
19. Jolanta Janowicz (PL) > 420
20. Roman Bartkowiak (PL) > 418
21. Grzegorz Mieloszyński (PL) > 405
22. Barbara Bartkowiak (PL) > 327

Zawody sprawnie przeprowadzili nasi sędziowie: Edward Jaskulski i Krystyna Jechura.
Oficjalne podsumowanie zawodów oraz wręczenie pucharów, medali i dyplomów nastąpiło w sobotni wieczór w restauracji “Cztery Korony”. Brali w nim udział: starosta Zenon Jahns i wicestarosta Janusz Przywara.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).