XXVIII Ogólnopolskie spotkanie opłatkowe rodziny sportowej – Racot 13.01.2018

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

W Racocie odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Rodziny Sportowej. Wzięli w nim udział nie tylko sportowcy, ale także osoby ze sportem związane.

Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą, którą odprawił arcybiskup Stanisław Gądecki. Po nabożeństwie przyszedł czas na oficjalną część uroczystości, podczas której wręczono medale Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymali je: Małgorzata Marszewska (emerytowana nauczycielka w Szkole Podstawowej w Racocie), Monika Ratajczak (nauczycielka w Gimnazjum w Racocie) oraz Paulina Tomaszewska (sekretarz szkoły i sekretarz SKS „Jantar”). Brązowe odznaki „Za zasługi dla sportu” otrzymali: Tadeusz Szwarc, Jarosław Górny, Maciej Goliwąs i Tomasz Frąckowiak, a srebrny medal „Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” otrzymał Henryk Bartoszewski.

Głos zabrali również zaproszeni goście, w tym prezes Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP, Stefan Kowalik, który nawiązał do największych polskich sportowców, którzy nie boją się otwarcie mówić o swojej wierze, a którzy są niestety z tego powodu atakowani przez niektóre osoby, a nawet media. – Jezusa próbuje się rugować. To idzie z zachodu i wkracza do Polski – ostrzegał. Dlatego właśnie świadectwa naszych sportowców są ważne, by uchronić się przed tym trendem.

Zebrani obejrzeli również jasełka przygotowane przez uczniów racockiej szkoły i w końcu podzielili się pobłogosławionym przez arcybiskupa Gądeckiego opłatkiem i złożyli sobie najserdeczniejsze życzenia. – Cieszę się bardzo, że propozycja zorganizowania imprezy w Racocie została przyjęta. Pozostanie ona na długo w pamięci mieszkańców, zwłaszcza młodzieży z Racotu, ale też okolicznych miejscowości – mówi Wojciech Ziemniak, który był pomysłodawcą zorganizowania tej imprezy właśnie w Racocie. – Przygotowywaliśmy się rok do tego, ale jest to prestiż, że najważniejsza osoba w polskim Kościele jest w Racocie, a każdy może podejść i przełamać się opłatkiem z arcybiskupem – dodaje.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).