Życzenia Świąteczne

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

“Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu.
Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan.” 
(Łk. 2,10-12)

Na nachodzące świąteczne dni, jak i na Nowy 2023 Rok, pragniemy dla naszych członków, przyjaciół i sympatyków złożyć najserdeczniejsze życzenia; zdrowych, pogodnych i radosnych świątecznych dni spędzonych w rodzinnym gronie, a na 2023 rok szczęścia, powodzenia i spełnienia planów i zamierzeń, tych sportowych i tych prywatnych jak i zawodowych.

Ze sportowym pozdrowieniem

DOBRY RZUT

Zarząd TSKK Jedność Kościan

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).