Co z tą kręgielnią?

Radosław Stachowiak

Po zawaleniu się w 1979 roku dachu kręgielni w parku miejskim im. Kajetana Morawskiego, władze miejskie podjęły decyzję o jej rozbiórce. Od tego momentu grupa byłych kręglarzy i entuzjastów tego sportu na czele z Romanem Bartkowiakiem (niegdyś nadzieja polskiej kadry juniorów, założyciel klubu „Tęcza”, a potem trener kręglarstwa i członek zarządu Okręgowego Związku Kręglarzy w Lesznie, a obecnie Prezes Towarzystwa Sportowego Kręglarzy Kościańskich „Jedność”) – nieustannie zabiega o wskrzeszenie w mieście tej dyscypliny sportu.

Od wielu lat Roman Bartkowiak „nie pozwala” władzom miasta i jego mieszkańcom zapomnieć o kręglarstwie organizując wyjazdowe turnieje w Gostyniu i Śremie, równocześnie uporczywie zabiegając o powstanie nowej kręgielni.

Zaraz po rozebraniu budynku kręgielni Roman Bartkowiak próbował stworzyć specjalny komitet budowy kręgielni, jednak w tamtym czasie nie wyszło. W 1990 roku kupił plany i dokumentację na budowę nowego obiektu w parku miejskim, które wysłał ówczesnemu burmistrzowi Aleksandrowi Hellerowi. Otrzymał wtedy odpowiedź, że inwestycja jest niemożliwa do zrealizowania z powodu braku planów zagospodarowania przestrzennego.

Na początku XXI wieku Romanowi Bartkowiakowi udało się przekonać przewodniczących Rad Osiedli Miasta Kościana i wprowadzono do rozgrywek międzyosiedlowych turniej kręglarski o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana, który odbywa się, co roku na „obcej” kręgielni w Gostyniu.

25 stycznia 2006 roku w siedzibie Urzędu Miasta z inicjatywy Romana Bartkowiaka odbyło się spotkanie z udziałem burmistrza Jerzego Bartkowiaka, pani wiceburmistrz Sabiny Bresińskiej oraz prezesa honorowego Polskiego Związku Kręglarskiego dr inż. Grzegorza Cwojdzińskiego.

Celem spotkania było rozważenie możliwości zaadaptowania części pomieszczeń po zlikwidowanej fabryce papierosów na kręgielnię sportowo-rekreacyjną. W trakcie spotkania prezes honorowy PZK przekazał na ręce burmistrza, ze swoich zbiorów, odnalezione przed laty w Lesznie, tablo z 1929 roku Klubu Kręglarskiego „Jedność” w Kościanie. Tablo burmistrz przekazał do Muzeum Regionalnego. Efektem prowadzonych rozmów było również, przekazanie 17 lutego 2006 roku burmistrzowi koncepcyjnego projektu kręgielni sportowo-rekreacyjnej (zobacz), opracowanej bezpłatnie dla miasta przez dr inż. Grzegorza Cwojdzińskiego. Burmistrzowi projekt się bardzo spodobał. Znalazł się nawet inwestor gotowy wyłożyć pieniądze, ale ponieważ nie mógł się z władzami miasta porozumieć, wszystko rozeszło się po kościach.

19 maja 2009 roku z inicjatywy Romana Bartkowiaka odbyła się kolejna próba przekonania włodarzy miasta do budowy kręgielni. W spotkaniu wziął udział dr inż. Grzegorz Cwojdziński oraz wiceburmistrz Maciej Kasprzak. Rozmawiano na temat ewentualnego zaadaptowania obiektu po byłej dyskotece „Gotham” w parku Kajetana Morawskiego i powrotu kręgielni na jej historyczne miejsce. Pomysł zyskał uznanie w oczach wiceburmistrza, który z entuzjazmem podszedł do sprawy, stwierdzając, że powstanie kręgielni świetnie wpisuje się w plan rewitalizacji całego parku Kajetana Morawskiego.

W marcu 2011 roku Urząd Miejski ogłosił przetarg na przygotowanie dokumentacji kręgielni, która ma powstać w parku miejskim im. Kajetana Morawskiego w budynku po dyskotece „Gotham”.

1 maja 2011 roku, również z inicjatywy Romana Bartkowiaka utworzono Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność”. Towarzystwo skupia w swoich szeregach byłych i obecnych zawodowych kręglarzy, a także sympatyków kręgli. Towarzystwo postawiło sobie za cel reaktywację tej dyscypliny sportowej w naszym mieście oraz doprowadzenie razem z władzami miejskimi do budowy kręgielni służącej nie tylko społeczeństwu kościańskiemu – jako miejsce spędzania wolnego czasu – ale również stanowiącej “kuźnię talentów” dla narodowej reprezentacji Polski.

Powstały obiekt mógłby gościć w Kościanie imprezy najwyższej rangi: olimpiadę młodzieży, mecze międzypaństwowe oraz mistrzostwa krajowe, co przyczyniłoby się do promocji miasta na arenie Polski, jaki i arenie międzynarodowej.

Póki co, kręgielnia nadal jest tylko w planach wirtualnych, aczkolwiek istnieje duże prawdopodobieństwo, że mimo licznych przeciwności losu w końcu uda się ją zbudować.

W roku 2012 został zakończony pierwszy etap rewitalizacji parku miejskiego, a upragniona kręgielnia czeka na swój termin realizacji.

Jak długo jeszcze kościaniacy będą bez kręgielni? – trudno powiedzieć. Obyśmy nie musieli na nią czekać przez kolejne 33 lata…

 —————

Czy w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie powinna zostać wybudowana kręgielnia sportowa?
Pokaż wyniki

Ładuję... ... Ładuję... ...

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).