Dzielnie walczyli na turnieju w Sierakowie

Radosław Stachowiak

W dniach 21-22 września 2019 roku w Sierakowie rozegrano zawody o Puchar Prezesa Wrzos Sieraków. W turnieju wzięło udział 7 kobiet i 30 mężczyzn.  Każdy z zawodników oddawał 60 rzutów (po piętnaście rzutów na torze). Klub TSKK Jednośc Kościan reprezentowało dwoje seniorów – Dorota Borowiak i Marek Malicki.

W kategorii kobiet zwyciężyła Beata Błajet (380 pkt.), drugie miejsce zajęła Edyta Kląskała (353 pkt.), a trzecie Teresa Kowalska (351 pkt.). Reprezentantka TSKK Jedność Kościan Dorota Borowiak z wynikiem 325 punktów uplasowała się na siódmej pozycji.

W kategorii mężczyzn mało gościnni okazali się zawodnicy z Sierakowa, którzy zdominowali całe podium. Pierwsze miejsce wywalczył Michał Musiał (376 pkt.), drugie Marcin Kuczejko (365 pkt.), a trzecie Andrzej Zieliński (364 pkt.). Marek Malicki z TSKK Jedność Kościan ukończył zawody na odległym 22 miejscu (331 pkt.).

Wyniki Puchar Prezesa Wrzos Sieraków – Zobacz

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).