Familiada na kręgielni parkietowej w Śremie

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Dnia 03.05.2018 na kręgielni parkietowej w Śremie rozegrano coroczny turniej FAMILIADA. W turnieju udział mogą wziąć drużyny z przynajmniej jednym dzieckiem tj. Przynajmniej 1 osoba dorosła i jedno dziecko.

W tym roku do rywalizacji przystąpiło 9 drużyn o różnej ilości osób – od 2 do 4 osób. Z wyników każdej drużyny była wyliczana średnia. W Familiadzie udział wzięły 2 drużyny z Kościana (Szymki i Bartki).

1. Staniszewscy

2. Bartki

3. Gronkiewicz

7. Szymki

Każda drużyna otrzymała upominek, a trzy pierwsze medale. Zwycięzca został udekorowany dodatkowo statuetką.

Ze sportowym pozdrowieniem

“DOBRY RZUT”

Sebastian Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).