Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy 13.01.2018 – Gostyń

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Dnia 13 stycznia 2018 roku w kręgielni w Gostyniu rozegrano turniej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy, w którym wzięli udział zawodnicy TSKK Jedność. W doborowym towarzystwie i bardzo miłej atmosferze przeprowadzono licytacje przeróżnych rzeczy na rzecz WOŚP. Ze wstępnych informacji uzyskanych od organizatorów, wynika że zeszłoroczny wynik uzbieranych pieniążków został pobity.

Wyniki osiągnięte przez kręglarzy “Jedności”:

– Bartkowiak Roman – 363 pkt

– Bartkowiak Sebastian – 349 pkt

– Bartkowiak Joanna – 311 pkt

– Bartkowiak Aleksandra – 301 pkt

– Bartkowiak Danuta – 216 pkt

Zawody wygrał Marek Podyma z wynikiem 385 pkt.

Ze sportowym pozdrowieniem

Dobry Rzut

Sebastian Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).