Turniej o Puchar Prezesa TSKK Jedność Turniej z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Celem cyklicznych rozgrywek jest popularyzacja kręglarstwa sportowego. Turniej rozgrywany był do pełnych “9” w kategorii dzieci – 30 rzutów – brało udział 6 chłopców i dziewczynek, w następnej kategorii młodzików troje uczestników, po 60 rzutów ,w kategorii kobiet 6 uczestniczek oraz w kategorii mężczyzn 24 uczestników również po 60 rzutów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wysokie wyniki naszych młodzików, szczególnie Adrianny Wojciechowskiej, która z turnieju na turniej poprawia swoje osiągnięcia zarówno w ilości strąconych kręgli jak i wzorowej postawie.

Poszczególne wyniki:

Kat. dzieci

I miejsce – Tytus Koller 100 kręgli

II miejsce – Przedwojski Mikołaj 98 kręgli

III miejsce – Szymon Bartkowiak 96 kręgli

Kat. młodzików

I miejsce – Adrianna Wojciechowska 346 kręgli

II miejsce – Maksymilian Maćkowiak 265 kręgli

III miejsce – Oliwier Wojciechowski 226 kręgli

Kat. Kobiet

I miejsce Dorota Borowiak 331 kręgli

II miejsce Galina Paszyńska 330 kręgli

III miejsce Joanna Bartkowiak 321 kręgli

Kat. Mężczyzn

I miejsce Marek Borowiak 373 kręgle

II miejsce Grzegorz Brodowiak 350 kręgli

III miejsce Roman Bartkowiak 349 kręgli

Organizatorem spotkania był Zarząd klubu TSKK Jedność Kościan.

Mimo braku własnej kręgielni w Kościanie nasi kręglarze korzystają z okolicznych kręgielni w Poznaniu, Gostyniu, Lesznie oraz Śremie, zdobywając coraz lepsze wyniki. Dzieci oraz rodzeństwo młodzików Adrianna i Oliwier Wojciechowscy posiadający licencję kręglarstwa biorą udział w zawodach organizowanych w Poznaniu, Lesznie, Gostyniu, Sierakowie oraz Wronkach uzyskując dobre wyniki.

Data zawodów: 18 listopada 2018 roku

Miejsce zawodów: Kręgielnia OSiR w Gostyniu

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).