Godnie reprezentowali Kościan na 43 Pucharze Poznania

Radosław Stachowiak

W dniach 3-6 września 2020 roku na torach kręgielni Czarnej Kuli w Poznaniu rozegrany został 43 Puchar Poznania. Zawody odbyły się z podziałem na trzy kategorie – kobiet, mężczyzn i mikstów (par mieszanych). Klub TSKK Jedność reprezentowali Joanna Bartkowiak, Galina Paszyńska, Roman Bartkowiak, Sebastian Bartkowiak, Marcin Bobrowski, Eugeniusz Flisikowski, Marek Malicki i Sebastian Rybarczyk.

W kategorii mikstów Galina Paszyńska i Roman Bartkowiak strącili 945 kręgli i uplasowali się na 17 pozycji. Druga nasza para mieszana Joanna Bartkowiak i Sebastian Bartkowiak z wynikiem 897 strąconych kręgli zajęli 21 miejsce.

W klasyfikacji indywidualnej kobiet 17 lokatę zajęła Joanna Bartkowiak (472 kręgle), a 19-tą Galina Paszyńska (445 kręgli).

W kategorii mężczyzn najlepszy wynik z pośród kościańskich kręglarzy osiągnął Roman Bartkowiak (500 kręgli) i ukończył zawody na 18-tej pozycji. Dalsze miejsca zajęli: Marek Malicki (30m. – 456 kręgli), Eugeniusz Flisikowski (33m. – 428 kręgli), Sebastian Bartkowiak (34m. – 425 kręgli), Marcin Bobrowski (35m. – 415 kręgli) oraz Sebastian Rybarczyk (36m. – 327 kręgli).

Fot. archiwum TSKK Jedność

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).