II Turniej miast w Gostyniu

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

W sobotę 3 października 2015 roku w Gostyniu, w kręgielni klasycznej OSiR został rozegrany II Turniej Miast. Wzięło w nim udział sześć czteroosobowych drużyn. Każdy z grających oddawał 60 rzutów do pełnych.

Wyniki:

1 MIEJSCE – ASK Wronki – 1319 pkt (Szczepski Robert, Jabłoński Marek, Machniewski Jakub, Konieczny Dawid, Konieczna Małgorzata)

2 MIEJSCE – KULULULU Leszno – 1305 pkt (Kurzawska Bożena, Kaczmarek Beata, Matuszczak Marek, Podgórny Dawid)

3 MIEJSCE – TSKK JEDNOŚĆ Kościan – 1278 pkt (Janek Stanisław, Borowiak Dorota, Paszyńska Galina, Borowiak Marek)

4 MIEJSCE – TSKK JEDNOŚĆ Kościan II – 1180 pkt (Bartkowiak Roman, Malicki Marek, Książkiewicz Krystian, Zemler Witold)

5 MIEJSCE – Sokół Śrem – 1177 pkt – (Magdalena Kaźmierczak, Małgorzata Bartkowiak, Sławomir Maćkowiak, Andrzej Gorzkiewicz)

6 MIEJSCE – TSKK JEDNOŚĆ Kościan III – 983 pkt (Wojciechowska Adrianna, Wojciechowski Marian, Wojciechowski Oliwier, Wojciechowska Mirosława)

Był to już IV turniej miasta zorganizowany w całości przez TSKK Jedność. Turnieje te rozgrywane są w celach sparingowych przed sezonem 2015/2016. Wyniki dają pogląd wobec drużyn zamiejscowych, na jakim poziomie znajdują się corocznie nasi zawodnicy nie mając własnego obiektu. Z roku na rok wyniki są coraz wyższe a tym samym wyższe są też zajmowane lokaty w prestiżowych turniejach, które patronatem obejmuje Polski Związek Kręglarski. Należy nadmienić, że pomysłodawcą tego turnieju jest Roman Bartkowiak – prezez TSKK Jedność. Tym samym w tym roku walczono o Puchar Prezesa TSKK Jedność.

Z poważaniem

Sebastian Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).