II Turniej par o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

Radosław Stachowiak

W dniu 20.06.2015 r. na kręgielni klasycznej w Gostyniu rozegrany został II Turniej Par o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego. W Turnieju udział wzięło łącznie 58 osób rozlosowanych w pary tj. 29 par. Zawody rozegrano w czterech kategoriach: dzieci, młodzików, seniorów niezrzeszonych i seniorów zrzeszonych: 3 pary dzieci, 4 pary młodzików, 9 par seniorów niezrzeszonych oraz 13 par seniorów zrzeszonych.

Organizatorem zawodów było TSKK Jedność Kościan przy współorganizacji Starostwa Powiatowego w Kościanie. Turniej przebiegał w bardzo miłej atmosferze, przy głośnym dopingu widowni. Ciekawym rozwiązaniem okazało się losowanie par, które zostało przeprowadzone przed zawodami, dzięki czemu do końca zawodów emocji nie brakowało… do ostatnich chwil nie było można wyłonić zwycięzców turnieju.

Na zawody przybył v-ce przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Pan Krzysztof Walachowski, który uważnie przyglądał się rywalizacji uczestników, dopingował ich oraz wziął udział w zawodach zajmując VII miejsce w kategorii seniorów niezrzeszonych.

Każdy z uczestników otrzymał poczęstunek przygotowany przez członków TSKK Jedność. Dla zwycięzców ufundowane zostały puchary, medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy znaczek okolicznościowy.

WYNIKI – zobacz

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).