III Turniej Indywidualny o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Dnia 30 czerwca 2018 roku na torach kręgielni OSiR w Gostyniu przy ul. Strzeleckiej 27 rozegrany został III Indywidualny turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego. W turnieju podzielonym na sześć kategorii udział wzięło łącznie 49 osób – z Kościana, powiatu kościańskiego, Leszna, Poznania, Śremu oraz Kiekrza:

– kategoria dzieci – 4 osoby

– kategoria osób początkujących – 10 osób

– kategoria kobiet niezrzeszonych – 4 osoby

– kategoria kobiet zrzeszonych – 7 osób

– kategoria mężczyzn niezrzeszonych – 11 osób

– kategoria mężczyzn zrzeszonych – 13 osob

Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Szczególnie w kategorii mężczyzn zrzeszonych wyniki nie odbiegały od rezultatów osiąganych w zawodach ogólnopolskich.

Organizatorzy turnieju, zadbali o poczęstunek oraz cieple napoje. Zwycięzcy z każdej kategorii otrzymali puchary, medale i pamiątkowe dyplomy. Z kolei zawodnikom, którzy zajęli pozostałe dwa miejsca na podium, wręczono pamiątkowe medale oraz dyplomy. Osoby, które uplasowały się na pozycjach 4-6 otrzymały pamiątkowe dyplomy. Ponadto wszystkich zawodników biorący udział w turnieju obdarowano pamiątkowymi znaczkami i pocztówkami.

Klasyfikacja generalna kategorii dzieci:

 1. Bobrowska Oliwia – 74 pkt
 2. Gierczyńska Natasza – 47 pkt
 3. Bartkowiak Szymon – 29 pkt
 4. Ratajczak Piotr – 25 pkt

Klasyfikacja generalna kategorii osób początkujących:

 1. Hajdasz Tomasz – 144 pkt
 2. Szumińska Janina – 143 pkt
 3. Tylińska Mirosława – 132 pkt
 4. Wierzbiński Piotr – 104 pkt
 5. Harendarz Sebastian – 96 pkt
 6. Cichomska Monika – 84 pkt
 7. Nowacki Adam – 80 pkt
 8. Wróblewska Beata – 77 pkt
 9. Baraniak Emilia – 73 pkt
 10. Pawlak Szymon – 70 pkt

Klasyfikacja generalna kategorii kobiet niezrzeszonych:

 1. Rudko Bożena – 252 pkt
 2. Wojciechowska Mirosława – 246 pkt
 3. Książkiewicz Rita – 207 pkt

Klasyfikacja generalna kategorii kobiet zrzeszonych:

 1. Paszyńska Galina – 334 pkt
 2. Borowiak Dorota – 331 pkt
 3. Kaczmarek Beata – 330 pkt
 4. Kocemba Krystyna – 320 pkt
 5. Skrzypczak Ewa – 295 pkt
 6. Bartkowiak Joanna – 284 pkt
 7. Jarząb Aleksandra – 264 pkt

Klasyfikacja generalna kategorii mężczyzn niezrzeszonych:

 1. Wojciechowski Marian – 277 pkt
 2. Książkiewicz Dariusz – 270 pkt
 3. Kocemba Tomasz – 256 pkt
 4. Wojciechowski Oliwier – 255 pkt
 5. Bobrowski Marcin – 240 pkt
 6. Książkiewicz Adrian – 237 pkt
 7. Mieloszyński Grzegorz – 231 pkt
 8. Piętka Andrzej – 230 pkt
 9. Gierczyński Maciej – 227 pkt
 10. Kryszak Sławomir – 212 pkt
 11. Czternasty Sławomir – 170 pkt

Klasyfikacja generalna kategorii mężczyzn zrzeszonych:

 1. Bartkowiak Roman – 372 pkt
 2. Siemaszko Piotr – 361 pkt
 3. Zemler Witold – 354 pkt
 4. Książkiewicz Krystian – 353 pkt (5 x “9”)
 5. Borowiak Marek – 353 pkt (4 x “9”)
 6. Brodowiak Grzegorz – 351 pkt
 7. Brzóska Wiesław – 341 pkt
 8. Gorzkiewicz Jerzy – 338 pkt
 9. Bartkowiak Sebastian – 329 pkt
 10. Jarząb Daniel – 323 pkt
 11. Skrzypczak Zenon – 310 pkt
 12. Flisikowski Eugeniusz – 284 pkt
 13. Piskorek Mirosław – 243 pkt

Głównym organizatorem turnieju było Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich “Jedność”, a współorganizatorem Przewodniczącym Rady Powiatu Kościańskiego.

Ze sportowym pozdrowieniem

DOBRY RZUT

Sebastian Bartkowiak

 

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).