III Turniej Starosty i I Turniej Przewodniczącej Rady Powiatu

Radosław Stachowiak

W dniu 4 października 2014 r. na kręgielni klasycznej w Lesznie rozegrano III Indywidualny Turniej o Puchar Starosty Kościańskiego, w którym wzięło udział 57 uczestników w kategoriach kobiet i mężczyzn zrzeszonych (16 osób), kobiet i mężczyzn niezrzeszonych (21 osób), młodzików 10 osób oraz 10 dzieci.

W tym samym dniu odbył się również I Turniej Par o Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu w którym rywalizowały 24 pary – 14 par seniorów, 5 par młodzików i 5 par dzieci.

Organizatorem zawodów było TSKK “Jedność” Kościan przy współorganizacji Starostwa Powiatowego oraz Rady Powiatu Kościańskiego. Turnieje przebiegały w miłej, sympatycznej i przyjaznej atmosferze, a także zaciętej sportowej rywalizacji oraz jak zawsze na turniejach kręglarskich bywa przy ogromnej mobilizacji wspartej głośnym dopingiem widowni. W obu trwających turniejach, do ostatnich minut rozgrywek emocji nie brakowało.

Gościem zawodów był wice przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Kazimierz Józefowski, który bacznie przyglądał się rywalizacji uczestników oraz głośno ich dopingował, sam z resztą brał czynny udział. Wyraził swoje zdanie, że po raz pierwszy uczestniczył w tego typu zawodach kręglarstwa klasycznego, stwierdzając, że można się pięknie bawić i emocjonować tą dyscypliną. Pomimo, że turnieje trwały do późnych godzin wieczornych przebywał na nich do samego końca. W jego ocenie usłyszeliśmy miłe słowa uznania co do organizacji turnieju, a także co do atmosfery panującej podczas turniejów.

W turnieju indywidualnym wg. regulaminu seniorzy oddawali po 40, młodzicy 30 zaś dzieci po 20 rzutów.

W kategorii kobiet zrzeszonych triumfowała Galina Paszyńska /230 pkt/, przed Dorotą Borowiak /181pkt./, Joanną Bartkowiak /168pkt/, Martą Szkodzińską-Langner /163pkt/, Joanną Napierałą /145pkt/ i Irminą Naglik /142pkt/.

W kategorii mężczyzn zrzeszonych I miejsce zdobył Roman Bartkowiak /238pkt/, Sebastian Bartkowiak /234pkt/, Grzegorz Brodowiak /220pkt/, Borowiak Marek /213pkt/, Naglik Łukasz /200pkt/ i Brzóska Wiesław /197pkt/.

W kategorii kobiet niezrzeszonych I miejsce zdobyła Mirosława Wojciechowska /159pkt./ przed Danutą Bartkowiak /124pkt/, Elizą Gierczyńską /122pkt/, Adeliną Grochulską /100pkt/, Urszulą Brodowiak /84pkt/.

W kategorii mężczyzn niezrzeszonych I miejsce zajął Wojciechowski Marian /190pkt/, II miejsce Flisikowski Eugeniusz /181pkt/, III miejsce Zemler Leszek /171pkt/, IV miejsce Janek Stanisław / 167pkt/, V miejsce Wichtowski Czeslaw /163pkt/, VI miejsce Zemler Witold /151pkt/

W kategorii młodzików I miejsce zajęła Wojciechowska Adrianna /168pkt/ II miejsce Naglik Iwo /165pkt/, III m. Zemler Hubert /150pkt/, IV m. Matuszewski Nikodem /135pkt/, V m. Toperek Laura /125pkt/, VI m. Bartkowiak Aleksandra /113pkt/.

W kategorii dzieci I m. Matuszewski Bartosz I/8lat/ /77pkt/, II m. Kuczma Marcelina /76pkt/, III m. Ruskowiak Zuzanna /69pkt/, IV m. Matuszewski Bartosz /12lat/ /67pkt/, V m. Matuszewski Miłosz /67pkt/,i VI m. Borys Naglik /55pkt/.

Po ukończeniu zmagań zawodników W III Turnieju o Puchar Starosty przystąpiono do rozegrania I Turnieju Par o Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego, w który to w kategorii dzieci wchodzący na tory zawodnicy w parachwykonali razem 40 rzutów tj. 10+10 na jednym torze, 10+10 na drugim torze, młodzicy i seniorzy wchodząc na tory wykonywali 60 rzutów – para tj. 15+15 na jednym torze i 15+15 na drugim torze.

Podsumowanie wyników:

Dzieci – I m. para Olbiński Michał – Ruskowiak Zuzanna /136pkt/, II m. Kuczma Marcelina – Wichtowski Adrian /132pkt/, III m. Borys Naglik – Matuszewski Bartosz /8lat/ 118pkt, IV m. Matuszewski Miłosz – Lorenz Nadia /115 pkt/., V m. Matuszewski Bartosz 12lat- Wojciechowski Oliwier /109pkt/

Młodzicy I m. Bartkowiak Aleksandra – Olejnik Mateusz /252pkt/, II m. Wojciechowska Adrianna – Schmidt Kacper /237pkt/, III m. Sikora Marta – Matuszewski Nikodem /230/, IV m. Zemler Hubert – Toperek Laura /208pkt/, V m. Iwo Naglik – Napierała Aleksandra / 202pkt/.

W kategorii seniorów Im. Sebastian Bartkowiak – Napierała Jarosław /303pkt/, II m. Brzóska Wiesław – Janek Stanisław / 283pkt/, III m. Książkiewicz Krystian – Matuszewski Tomasz /278pkt/, IV m. Naglik Łukasz – Wichtowski Czesław /270pkt/ V m.Borowiak Dorota – Malicki Marek /265pkt/, VI m. Wojciechowski Marian – Naglik Iwo / 262pkt/

W turniejach sędzią głównym był Sebastian Bartkowiak, sędzią technicznym Jerzy Szulc, sędzią sekretarzem – Marta Szkodzińska Langner oraz sędzią pomocniczym Joanna Bartkowiak.

Zwycięzcom triumfującym w turniejach wręczono puchary, statuetki, medale oraz nagrody rzeczowe i znaczki okolicznościowe.

Serdeczne podziękowania w imieniu Zarządu TSKK “Jedność” składa prezes Roman Bartkowiak wszystkim tym, którzy przyczyniają się wsparciem w kierunku realizacji naszych społecznych inicjatyw w celu kultywowania kręglarstwa sportowego wśród społeczeństwa miasta i powiatu kościańskiego.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).