IV Indywidualne Mistrzostwa o Puchar Starosty Kościańskiego

Roman Bartkowiak

10 października 2015 r. w na kręgielni klasycznej w Gostyniu rozegrano IV Indywidualne Mistrzostwa o Puchar Starosty Kościańskiego w sześciu kategoriach: kobiet zrzeszonych i niezrzeszonych, mężczyzn zrzeszonych i niezrzeszonych, młodzików i dzieci. W imprezie wzięło udział łącznie 60 zawodników. 6 dzieci, 15 młodzików, 6 kobiet niezrzeszonych, 14 mężczyzn niezrzeszonych, 12 mężczyzn zrzeszonych, 7 Kobiet zrzeszonych. Kobiety i mężczyźni musieli oddać po 40 rzutów, młodzicy po 30, a dzieci po 20-cia rzutów.

KLASYFIKACJA DZIECI:

Dagmara Szymanowska – 58 pkt
Wojciechowski Oliwier – 55 pkt
Maćkowiak Jędrzej – 45 pkt
Olga Puzerewicz – 23 pkt
Lorenz Nadia – 18 pkt

Za najmłodszego zawodnika komisja sędziowska jak i organizatorzy zawodów uznali Szymona Bartkowiaka który mając 3 latka, przy pomocy siostry wykulał 41 pkt.

KLASYFIKACJA MŁODZIKÓW:

Bartkowiak Aleksandra – 150 pkt
Matuszewski Nokodem – 148 pkt
Wojciechowska Adrianna – 141 pkt
Olbiński Michał – 121 pkt
Kuczma Martyna – 112 pkt
Sikora Marta – 106 pkt
Matuszewski Bartosz – 105 pkt
Kuczma Marcelina – 100 pkt
Smoczyk Vanessa – 98 pkt
Królik Julia – 96 pkt
Puzerewicz Kinga 91 pkt
Orzełkiewicz Zuzanna – 81 pkt
Ruskowiak Zuzanna – 77
Bródka Magdalena – 76 pkt
Lubańska Alicja – 54 pkt

KLASYFIKACJA KOBIET NIEZRZESZONYCH:

Wojciechowska Mirosława – 160 pkt
Brzóska Anna – 153 pkt
Gierczyńska Eliza – 142 pkt
Stachowiak Aurelia – 133 pt
Książkiewicz Rita – 119 pkt
Przydróżna Monika – 82 pkt

KLASYFIKACJA KOBIET ZRZESZONYCH:

Kaczmarek Beata – 237 pkt
Kocemba Krystyna – 208 pkt
Galina Paszyńska – 202 pkt
Bartkowiak Joanna – 198 pkt
Kaźmierczak Magdalena – 196 pkt
Borowiak Dorota – 189 pkt
Janowicz Jolanta – 174 pkt

KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN NIEZRZESZONYCH:

Piskorek Mirosław – 182 pkt
Wojciechowski Marian – 178 pkt
Stachowiak Jarosław – 170 pkt
Wichtowski Czesław – 169 pkt
Przydróżny Włodzimierz – 165 pkt
Maćkowiak Jacek – 165 pkt
Zemler Hubert – 163 pt
Bobrowski Marcin – 159 pkt
Marciniak Artur – 150 pkt
Gierczyński Maciej – 145 pkt
Książkiewicz Dariusz – 140 pkt
Puzerewicz Rafał – 129 pkt
Kulasiński Jakub – 132 pkt
Flisikowski Eugeniusz – 115 pkt

KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN ZRZESZONYCH:

Książkiewicz Krystian – 236 pkt
Brzóska Wiesław – 227 pkt
Malicki Marek – 222 pkt
Podgórny Dawid – 216 pkt
Bartkowiak Sebastian – 206 pkt
Janek Stanisław – 205 pkt
Borowiak Marek – 201 pkt
Brodowiak Grzegorz – 199 pkt
Maćkowiak Sławomir – 196 pkt
Bartkowiak Roman – 193 pkt
Woźniak Tomasz – 173 pkt
Zemler Witold – 146 pkt

Organizatorami turnieju byli: Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność” oraz Starostwo Powiatowe w Kościanie. Tegoroczne zawody prowadzili:

– Sebastian Bartkowiak z TSKK “Jedność” Kościan – Sędzia Główny
– Joanna Bartkowiak z TSKK “Jedność” Kościan – Sędzia sekretarz
– Marek Malicki z TSKK “Jedność” Kościan – Sędzia pulpitowy

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy znaczek. I miejsce puchar, II-III medale, I-VI Dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, a także przez TSKK „Jedność” Kościan. Zawody przebiegały w bardzo emocjonującej atmosferze, co widać po wynikach zawodników, które z turnieju na turniej są coraz wyższe oraz coraz bardziej zbliżone do siebie. Niewątpliwie przy możliwościach treningów na własnym obiekcie byłyby jeszcze wyższe. Najlepszym technikiem, który uzyskał największą ilość strąconych dziewiątek okazał się Książkiewicz KRYSTIAN – 4 x “9”. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników oraz dziękujemy za liczne uczestnictwo w zawodach.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).