IV Indywidualny Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Kościana

Radosław Stachowiak

22 września 2012 r. w ramach obchodów 100-lecia sportu w Kościanie, na kręgielni klasycznej w Gostyniu rozegrano IV Indywidualny Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Kościana w czterech kategoriach: kobiet, mężczyzn, młodzików do lat 14-tu oraz kategorii dzieci. W imprezie wzięło udział 57 -ciu zawodników.

Organizatorami turnieju byli: Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność” oraz Urząd Miasta Kościana. Wśród gości sobotnich zawodów pojawili się zastępca burmistrza Maciej Kasprzak oraz wiceprzewodniczący Maciej Zielonka.

Tegoroczne zawody prowadzili:
– Marek Podyma – Sędzia Główny – SGLK Gostyń
– Sebastian Bartkowiak – Sędzia pomocniczy/ Instruktor Kręglarstwa Sportowego
– Roman Bartkowiak – Sędzia pomocniczy/ Instruktor Kręglarstwa Sportowego

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, a najlepsi w każdej kategorii zawodnicy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez: Urząd Miejski Kościana oraz Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność”.

Była to kolejna udana zabawa oraz zdrowa rywalizacja pomiędzy zawodnikami z każdego przedziału wiekowego, na co szczególnie zwrócił uwagę wiceburmistrz Kościana Maciej Kasprzak wypowiadając się na zakończenie zawodów: – “Jest to sport dla każdej kategorii wiekowej, począwszy od najstarszych poprzez młodzież i najmłodszych jak też jeszcze nienarodzonych” – wskazując na panią trener Joannę Bartkowiak, która także pojawiła się kibicować zawodnikom, będąc w zaawansowanej ciąży.

Należy niewątpliwie ubolewać, że nadal Kościan nie posiada własnego obiektu kręglarskiego. Mamy jednak nadzieję, że dalsze działania organizatorów i zarządu TSKK Jedność przysłużą się do przywrócenia obiektu w Kościanie oraz kontynuacji tak wielkiej tradycji i historii kręglarstwa w Kościanie.

Najlepszymi technikami, którzy uzyskali najwięcej “9” okazali się:
1. Napierała Jarosław – 3 dziewiątki i 4 ósemki
2. Borowiak Marek – 3 dziewiątki i 3 ósemki

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników oraz dziękujemy za liczne uczestnictwo w zawodach.

KLASYFIKACJA DZIECI:

1. Wichtowski Adrian – 63 pkt.
2. Kuczma Marcelina – 60 pkt.
3. Naglik Borys – 57 pkt.
4. Matuszewski Bartosz – 41 pkt
5. Matuszewski Miłosz – 38 pkt.
6. Matuszewski Bartosz – 37 pkt.

KLASYFIKACJA MŁODZIKÓW:

1. Bartkowiak Aleksandra – 103 pkt.
2. Matuszewski Nikodem – 100 pkt.
3. Kuczma Martyna – 97 pkt.
4. Raźny Mateusz – 94 pkt.
5. Zemler Hubert – 89 pkt.
6. Barcz Weronika – 84 pkt.

KLASYFIKACJA KOBIET:

1. Paszyńska Galina – 210 pkt.
2. Naglik Irmina – 141 pkt.
3. Bartkowiak Danuta – 138 pkt.
4. Stachowiak Aurelia – 125 pkt.
5. Brzóska Anna – 117 pkt.
6. Wabińska Karolina – 111 pkt.

KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN:

1. Borowiak Marek – 230 pkt.
2. Brzóska Wiesław – 210 pkt.
3. Napierała Jarosław – 204 pkt.
4. Grzelczyk Czesław – 190 pkt.
5. Naglik Łukasz – 189 pkt.
6. Bartkowiak Sebastian – 184 pkt.

P.S.
Pragniemy niniejszym poinformować wszystkich kręglarzy biorących udział w mistrzostwach oraz wiceburmistrza o rozwiązaniu ciąży pani Joanny, krótko po zakończeniu turnieju. Tym samym powiększa się grono kręglarzy, a Prezesowi TSKK Jedność Kościan Romanowi Bartkowiakowi oraz Sebastianowi Bartkowiakowi składamy najserdeczniejsze gratulacje z okazji narodzin wnuka i syna.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).